Zamknij

PPK w dobie pandemii. Jak radzą sobie poszczególne fundusze? [RANKING]

Redakcja
03.08.2020 14:25
PPK. Który fundusz wybrać?
fot. Shuttersttock/oneinchpunch (ilustracyjne)

Epidemia koronawirusa wymusiła na ustawodawcy odroczenie terminu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w sektorze MSP. Uczestnicy PPK , będący pracownikami największych firm początkiem roku zaczęli oszczędzać w ramach tego systemu. Jak ostatnie pół roku wpłynęło na kondycję poszczególnych funduszy inwestycyjnych?

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy sposób oszczędzania dla pracowników i przedsiębiorców. Firmy, które zatrudniają więcej niż 250 osób już wdrożyły PPK, a pracodawcy w imieniu pracowników już zaczęli odprowadzać składki na konta PPK.

Fundusze zdefiniowanej daty, na których gromadzone są środki uczestników PPK, to konta o określonym terminie zapadalności. Termin jest zależny jest od wieku oszczędzającego – im bliżej mu do 60. lub 65. roku życia, tym bliższa data zapadalności. Innymi słowy, chodzi o fundusz, który automatycznie zmienia politykę inwestycyjną w czasie wraz z wiekiem uczestnika PPK.

Zobacz także

Które fundusze inwestycyjne po zaledwie kilku miesiącach oszczędzania radzą sobie najlepiej. Łączna suma zgromadzonych przez nie środków wyniosła do dnia 27 lipca 2020 roku 1,65 miliarda złotych [1].

Kapitał ten zaczął powstawać początkiem 2020 roku. Wówczas pracownicy i pracodawcy w największych firmach zaczęli odprowadzać składki na konta PPK. Jak podsumował Polski Fundusz Rozwoju, pandemia tylko chwilowo zachwiała wartością zgromadzonych środków, a stopy zwrotu dla poszczególnych funduszy zdefiniowanej daty wynoszą dziś średnio 3,5 procent.

Jak po ponad siedmiu miesiącach funkcjonowania PPK zarabiają na siebie fundusze? Analiza ich wyników finansowych wskazuje na duży rozrzut. Wynika to przede wszystkim z mnogości planów inwestycyjnych. Najstarsi uczestnicy PPK inwestujący w fundusz o najbliżej dacie zapadalności nie muszą obawiać się o nagłe zmiany na rynku finansowym, ich fundusz wydaje się najbardziej stabilny. Dlaczego? Portfel inwestycyjny funduszu o najbliższej dacie zapadalności składa się bowiem głównie z bezpiecznych instrumentów tj. obligacje, lokaty czy bony. W tym wariancie akcje, w które inwestowanie naznaczone jest często większym ryzykiem, stanowią  maksymalnie 15 procent aktywów. Proporcje te zmieniają się wraz z wiekiem oszczędzającego. Im dalej do emerytury, tym wyższy może być udział akcji w portfelach funduszy. Jeśli uczestnikowi PPK brakuje do emerytury około 20 lat, akcje w jego funduszu mogą wynieść nawet 80 proc. aktywów.

Zobacz także

Wydawać by się mogło, że tak przedstawiony schemat idzie w parze ze zbliżonymi wynikami funduszy w danej „kategorii wiekowej”. Analiza wyników poszczególnych funduszy wskazuje jednak na duże rozbieżności.

Duże różnice widać chociażby w grupie funduszy 2025, który gromadzi oszczędności najstarszych uczestników PPK. Licząc od początku roku do 22 lipca najlepszy z funduszy zarobił 6,9 proc., a najsłabszy stracił 0,5 proc. Fundusze o bardziej odległej dacie zapadalności odznaczają się jeszcze większymi różnicami. Inwestycje w kategorii 2045 zarobiły od minus 6 proc. do 13 proc. na plusie.

PPK. Ranking funduszy
fot. PZU/analizy.pl

Twórcy rankingu wzięli pod uwagę stopy zwrotu osiągane przez poszczególne fundusze, a także wysokość zarządzanych aktywów. Spośród 19 badanych podmiotów najlepsze wyniki odnotowały fundusze zarządzane przez TFI PZU i AXA TFI. Na szarym końcu znalazły się te fundusze, które odznaczały się niewielkim kapitałem i niewielkimi, prognozowanymi zyskami.

PPK. Jaki fundusz wybrać?

Czy wyniki rankingu funduszy, który porównuje ich wyniki bazując na nieco ponad 6 miesiącach, mogą być wskazówką przy wyborze podmiotu zarządzającego PPK w firmie? Krótki, a w dodatku niestabilny ze względu na koronakryzys, okres badania skuteczności funduszy z pewnością nie pozwoli na wyciąganie daleko idących wniosków.

Warto zatem kierować się doświadczeniem firm. Jeśli dany podmiot radził sobie w przeszłości ze zmiennymi warunkami na rynku, przebrnął przez koronakryzys i nadal odnotowuje dobre wyniki to prawdopodobieństwo jego skuteczności wzrasta.

Co więcej, nie chodzi tu o szybki zysk, lecz o bezpieczeństwo środków wypłaconych uczestnikom PPK za 20 lub 30 lat. Wybór podmiotu, który ma w imieniu uczestników PPK budować kapitał na długie lata musi być więc poprzedzony wieloaspektową analizą jego obecnej działalności, a także skutecznością działań podjętych w przeszłości.

[1] https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Konferencja-prasowa-PFR--PPK-dla-pracownik-w-ma-ych-i--rednich-firm.html

Artykuł powstał przy współpracy z Grupą PZU

RadioZET.pl