Zamknij

Pracownicze Plany Kapitałowe. Zbliżają się ważne terminy dla pracodawców

18.10.2019 20:06
PPK. Terminy na podpisanie umów
fot. Shutterstock/April_pie (ilustracyjne)

Firmy zatrudniające przynajmniej 250 osób mają niewiele czasu na formalności. Zbliżają się terminy podpisania dwóch umów: o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

Największe firmy wprowadzające PPK muszą do 25 października podpisać umowę o zarządzanie rachunkami z wybraną instytucją.

Umowa o zarządzanie PPK to dokument, który podpisuje pracodawca i przedstawiciel wybranej instytucji finansowej. Decyzja o wyborze instytucji, z którą zostanie zawarta umowa powinna zostać podjęta w porozumieniu z przedstawicielstwem osób zatrudnionych (zakładowymi organizacjami związkowymi lub – jeśli takie nie działają w podmiocie zatrudniającym – z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w tym podmiocie). Umowa będzie zawierała najważniejsze zasady dotyczące gromadzenia i zarządzania środkami na rachunkach PPK.

Zobacz także

Najpóźniej do 12 listopada 2019 roku firmy powinny podpisać umowę o prowadzenie PPK.

Jest to umowa, którą podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych instytucją finansową, z którą wcześniej podpisał umowę o zarządzanie PPK. Osoby zatrudnione, po podpisaniu w ich imieniu tej umowy, stają się uczestnikami PPK. Umowa o prowadzenie będzie określała m.in. szczegółowe warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi, deklarowania wpłat dodatkowych czy składania dyspozycji dotyczących gromadzonych środków.

Zobacz także

Pracownicze Plany Kapitałowe. O co chodzi?

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy sposób oszczędzania na emeryturę. Na czym polega? To przede wszystkim dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Konta tworzą pracownicy, pracodawcy, a także państwo. Zgodnie z założeniem ustawodawcy celem wprowadzenia PPK jest wzrost bezpieczeństwa finansowego Polaków a także podreperowanie budżetu państwa.

Pracownik będzie dokonywał wpłaty podstawowej w wysokości 2 procent pensji na konto PPK. Może także dokonać dodatkowej, dobrowolnej wpłaty w tej samej wysokości. Pracodawca obowiązkowo wpłaca na to konto 1,5 procent wynagrodzenia plus dobrowolne wpłaty dodatkowe w wysokości nie większej niż 2,5 procenta. Państwo będzie dodawać do tej puli określone kwoty – niezależne od wysokości dochodów pracownika. Oszczędzający otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie zaś co roku, po spełnieniu określonych warunków, będzie zasilać konto pracownika kwotą 240 zł. 

Zobacz także

Pracownicy w wieku od 18 do 55 lat z automatu zostaną zapisani do programu. W każdej chwili jednak mogą zrezygnować z PPK. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, mogą przystąpić do programu na własny wniosek. Pracownicy, którzy zdecydują się na PPK, po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogli w dowolny sposób korzystać ze zgromadzonych na koncie środków.

PPK. Terminy

Firmy muszą dokonać wyboru instytucji, która będzie zarządzać kontami PPK. Chodzi o imienne rachunki, na których będą gromadzone oszczędności pracowników.

Zobacz także

Pierwszą grupa firm zobligowane do wdrożenia PPK są największe przedsiębiorstwa. Chodzi o podmioty zatrudniające przynajmniej 250 osób, te firmy do 25 października muszą podpisać umowę z wybraną instytucją. Tuż po nich, wdrożenie PPK od 1 stycznia 2020 roku rozpoczną firmy zatrudniające co najmniej 50 osób. 1 lipca 2020 roku dołączą do nich przedsiębiorstwa zatrudniające przynajmniej 20 osób, zaś 1 stycznia 2021 roku – pozostałe podmioty (z wyjątkiem samozatrudnionych).  

Zgodnie z danymi przekazanymi ostatnio przez Polski Fundusz Rozwoju, już ponad 2600 dużych firm podpisało umowy o prowadzenie rachunków PPK.

RadioZET.pl