Zamknij

PKP PLK szuka nowego prezesa

Olga Papiernik
10.04.2018 14:16
kolej
fot. pkp plk

Rada nadzorcza spółki PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła konkurs na stanowiska prezesa, wiceprezesa i pozostałych członków zarządu - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

"Konkurs dotyczy obsady funkcji prezesa, którą teraz sprawuje Ireneusz Merchel. Komisja konkursowa będzie też wskazywać kandydatów na funkcję wiceprezesa - dyrektora ds. eksploatacji, które obecnie zajmuje Marek Olkiewicz. Do obsady są poza tym stanowiska czterech członków zarządu: dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych (teraz jest nim Radosław Celiński), dyrektora ds. utrzymania infrastruktury (Antoni Jasiński), dyrektora ds. realizacji inwestycji (Arnold Bresch) i dyrektora ds. rozwoju i przygotowania inwestycji (Włodzimierz Żmuda)" - napisano w komunikacie.

"W toku rozmów kwalifikacyjnych rada nadzorcza oceniać będzie w szczególności:

a) wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,

b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej,

d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

g) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu,

h) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności spółki,

i) wiedzę w zakresie innych zagadnień, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. 2003 nr 55 poz. 476 ze zm.), z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." - czytamy także.

Jak poinformowały PKP PLK z regulaminu konkursu wynika, że dotychczasowi członkowie zarządu spółki mogą ponownie ubiegać się o wybór na zajmowane stanowiska. "Może się więc okazać, że przynajmniej część zarządu pozostanie bez zmian" - informuje zarządca infrastruktury.

Zgłoszenia kandydatów mają być doręczone do siedziby spółki nie później niż 25 kwietnia tego roku, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone do 30 maja.

Rada nadzorcza zastrzegła jednocześnie, że może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne, bez wyłaniania kandydatów.(PAP)

PAP/Łukasz Pawłowski/OP