Zamknij

Jak koncern paliwowy chce wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski

Olga Papiernik
07.03.2018 11:00
PERN
fot. Wojciech Strozyk/East News

PKN Orlen i PERN zawarły porozumienia dotyczące realizacji przyjętej w listopadzie 2017 r. rządowej polityki dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Celem umów jest wzmocnienie krajowej infrastruktury przesyłowej oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Jak poinformował w środę PKN Orlen, w ramach zawartych porozumień, których podpisanie koordynował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, PERN zobowiązał się do budowy nowego odcinka rurociągu pomiędzy Boronowem a Trzebinią oraz zwiększenia możliwości dostaw rurociągowych paliw w kierunku Warszawy.

Oba podmioty uzgodniły też modernizację i rozbudowę infrastruktury przesyłowej ropy naftowej pomiędzy Podziemnymi Magazynami Ropy i Paliw w Górze, należącymi do Inowrocławskich Kopalni Soli "Solino" z grupy PKN Orlen, a rafinerią tej spółki w Płocku.

Jak podkreślił Naimski, odnosząc się do rządowego dokumentu, porozumienia PKN Orlen i PERN to, po wprowadzeniu pakietów paliwowego, transportowego i energetycznego oraz uszczelnieniu obrotu paliwami, kolejny element porządkujący ten segment. - Pierwszy raz porządkujemy rynek w skali wszystkich podmiotów będących jego uczestnikami, nadając im czytelny podział zadań i ról - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. I dodał: - To ogromne wyzwanie wzmacniające rolę Państwa w zarządzaniu aktywami sektora paliwowo energetycznego, a jednocześnie zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Zawarte porozumienie przewiduje realizację przez PERN inwestycji wybudowania ok. 100 km odcinka rurociągu produktowego pomiędzy Bazą PERN w Boronowie, a terminalem paliw PKN Orlen w Trzebini, który obsługuje głównie aglomerację śląską, region charakteryzujący się wysoką konsumpcją paliw. Wybudowana infrastruktura pozwoli na połączenie rurociągiem rafinerii w Płocku z rynkiem Górnego Śląska. Dodatkowo porozumienie pomiędzy PKN Orlen i PERN zakłada inwestycje w zwiększenie przepustowości rurociągu produktowego, łączącego płocką rafinerię z terminalem paliw PKN Orlen w Mościskach, obsługującego m.in. Warszawę i Mazowsze. Koncern złożył także gwarancje przesyłu paliw adekwatnie do przepustowości - na okres 10 lat od uruchomienia rurociągu na odcinku Boronów-Trzebinia, które planowane jest na koniec roku 2021, podano również.

- Niezwykle dynamiczny rozwój rynku paliw, który zaobserwowaliśmy w efekcie wprowadzenia skutecznych działań regulacyjnych nakierunkowanych na likwidację szarej strefy, niesie ze sobą również wyzwania związane z logistyką. Rozbudowa systemu transportowego pozwala nam nie tylko na wpisujące się w strategię koncernu szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zmienne potrzeby rynkowe, ale też znacząco podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju i gwarantuje stabilność dostaw na rynki o największej konsumpcji, do aglomeracji śląskiej i warszawskiej - powiedział członek zarządu PKN Orlen Zbigniew Leszczyński.

- System przesyłu rurociągowego to najbezpieczniejszy, najbardziej przyjazny środowisku i efektywny kosztowo środek transportu surowców i produktów paliwowych. PERN jako lider logistyki surowcowo-paliwowej wspólnie z PKN Orlen rozwija infrastrukturę przesyłową w Polsce, działając zgodnie z polityką państwa zmierzającą do podniesienia efektywności i długofalowego zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju - dodał wiceprezes PERN Rafał Miland.

W ramach odrębnego porozumienia PKN Orlen i PERN zobowiązały się do modernizacji i rozbudowy infrastruktury przesyłowej pomiędzy Podziemnym Magazynami Ropy i Paliw w Górze, należącym do Grupy PKN Orlen, a rafinerią w Płocku. Inwestycje w podniesienie przepustowości przesyłu ropy naftowej zapewnią utrzymywanie w kawernach zapasów interwencyjnych ropy - w obecnych i planowanych na kolejne lata wolumenach - oraz ich uwolnienia zgodnie z wymaganiami po roku 2024 wynikającymi z ustawy o zapasach obowiązkowych. Obiekt w Górze jest największym magazynem na węglowodory ciekłe w kraju, obejmującym 12 kawern (podziemnych, bezzbiornikowych instalacji magazynowych), z których w siedmiu, o łącznej pojemności 4 250 tys. m3, magazynowana jest ropa naftowa, a w pięciu, o pojemności 1 880 tys. m3, paliwa. Pojemności magazynu stanowią ok. 51% krajowych pojemności na ropę naftową i 34% pojemności na paliwa ciekłe. W większości pojemności magazynowe są wykorzystywane na zapasy obowiązkowe. W ramach zawartego porozumienia do końca 2032 roku PERN deklaruje gotowość do świadczenia usługi przesyłu interwencyjnego zapasów z podziemnych magazynów, co gwarantuje bezpieczeństwo krajowego systemu dostaw ropy.

PKN Orlen to największy podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jeden z największych w Europie. PERN to z kolei spółka zarządzająca na terenie kraju transportem rurociągowym i magazynowaniem ropy naftowej oraz paliw płynnych.

PAP/Michał Budkiewicz/OP