Zamknij

PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 68% średniej w UE w 2016 r.

Olga Papiernik
14.12.2017 12:30
PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 68% średniej w UE w 2016 r.
fot. Ostap Senyuk on Unsplash

Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2013 roku do 68% średniej dla całej Unii Europejskiej - bez zmian wobec 2015 roku, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Kraje z regionu, które miały wynik gorszy niż Polska to: Węgry (67%), Łotwa (65%), Chorwacja (60%), Rumunia (58%) oraz Bułgaria (49%).

Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (258% średniej), Irlandia (183%), Austria (128%), Niemcy (123%).

W przypadku strefy euro wskaźnik ten wyniósł 106% średniej dla Unii 28 państw (bez zmian r/r).

Eurostat podkreśla, że PKB na mieszkańca odzwierciedla głównie aktywność gospodarczą, natomiast lepszym wskaźnikiem rzeczywistego poziomu życia gospodarstw domowych jest spożycie indywidualne skorygowane na mieszkańca (AIC).

W przypadku Polski wskaźnik ten wzrósł do 74% średniej unijnej w 2016 r. wobec 74% rok wcześniej.

Pod względem AIC, Polskę wyprzedziły tylko cztery kraje regionu: Litwa (85%), Czechy (78%) i Słowenia i Słowacja (76%).

Najwyższy poziom wskaźnika spożycia indywidualnego skorygowanego na mieszkańca w Unii odnotowały: Luksemburg (13% średniej unijnej), Niemcy (122%) i Austria (119%).

Spożycie indywidualne skorygowane dotyczy natomiast dóbr i usług rzeczywiście konsumowanych przez osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy takie dobra i usługi zostały kupione i opłacone przez gospodarstwa domowe, przez rząd czy też przez instytucje niekomercyjne.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

ISBnews/OP