Zamknij

PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r.

Olga Papiernik
30.11.2017 14:38
PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r.
fot. Photo by rawpixel.com on Unsplash

Większość ekonomistów przychyla się do oceny, że tempo wzrostu gospodarczego w całym 2017 roku utrzyma się na poziomie powyżej 4% - w okolicach 4,3-4,5%. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu gospodarczego nieco spowolni, choć wciąż będzie utrzymywało się powyżej tempa wzrostu potencjalnego, podkreślają analitycy.

Nadal głównym motorem wzrostu gospodarczego pozostaje dynamiczny wzrost spożycia gospodarstw domowych, natomiast eksport netto dodał 1,1 pkt proc. do dynamiki PKB i był drugim co do wielkości motorem wzrostu.

Analitycy utrzymują również, że inwestycje będą stopniowo przyspieszały z uwagi na rosnące inwestycje publiczne, współfinansowane ze środków UE, zaś inwestycje firm prywatnych ze względu na utrzymującą się niepewność, w tym także prawa podatkowego, będą odbudowywały się w wolniejszym tempie.

Ekonomiści natomiast podkreślają, że długo oczekiwane odbicie w dziedzinie inwestycji (o 3,3% r/r w III kw. wobec 0,9% r/r w II kw. ) realizuje się się w tempie wolniejszym niż oczekiwano, co - ich zdaniem - dostarcza argumentów gołębim członkom Rady Polityki Pieniężnej (RPP), którzy opowiadają się za stabilizacją stóp procentowych w nadchodzących kwartałach.

W dalszym ciągu za rozczarowujące należy uznać wyniki inwestycji, które po głębokim spadku w 2016 r. stabilizują się na niskim poziomie w roku 2017. W całym 2017 r. wzrost PKB może być zbliżony do 4,5%. - starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak.

- Wzrost PKB w III kw. osiągnął 4,9% r/r, przewyższając wstępny odczyt na poziomie 4,7% r/r. Konsumpcja indywidualna pozostała głównym motorem wzrostu, rosnąc o 4,8% r/r. Pozytywne zaskoczenie spotkało nas również ze strony eksportu netto, który dodał do dynamiki PKB 1,1 pp. Inwestycje wzrosły delikatnie (o 3,3% r/r), potwierdzając, że długo oczekiwane odbicie w tej dziedzinie materializuje się w tempie wolniejszym niż oczekiwano. Wg naszego szacunku wyższe nakłady inwestycyjne samorządów lokalnych dodały do wzrostu inwestycji w III kw. około 3 pkt. proc., co oznacza, że wydatki pozostałych sektorów są nadal w stagnacji. Utrzymująca się słabość w inwestycjach i wyczerpujące się moce produkcyjne w budownictwie sugerują naszym zdaniem, że odbicie inwestycyjne w nadchodzących kwartałach może być słabsze niż oczekiwaliśmy do tej pory. Z drugiej strony, optymizmem napawa bardzo dobra sytuacja za granicą (ożywienie w strefie euro), co powinno nadal mocno wspierać polski eksport; krajowa konsumpcja również utrzyma zapewne solidne tempo wzrostu. W efekcie, w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB powinno utrzymać się na solidnym poziomie, a wynik za IV kw. br. może wciąż być wyraźnie powyżej 4% r/r. PKB miał w III kw. dobrze wyważoną strukturę po stronie wartości dodanej. Przemysł, budownictwo, handel i transport dały zbliżony wkład do wzrostu PKB w ujęciu r/r. Najbardziej względem II kw. zmienił się wkład budownictwa – z 0,6 pkt. proc. do 1,3pp. Przemysł wypadł dobrze, ale historycznie patrząc pokazał dość skromny wynik, podczas gdy transport i handel (po raz kolejny) dołożyły się w relatywnie wysokim stopniu do dynamiki PKB. Kategoria „podatki minus subsydia" znów kontrybuowała do wzrostu PKB w skali 0,7 pkt. proc i ten wysoki wkład może utrzymać się w IV kw. Z punktu widzenia członków RPP, silny wzrost PKB nie musi oznaczać wzrostu poparcia dla podwyżki stóp procentowych z powodu wciąż słabego wzrostu inwestycji. - analitycy Banku Zachodniego WBK.

ISBnews/OP