Zamknij

Bank Światowy prognozuje wyższy wzrost PKB Polski

09.10.2019 14:43
PKB Polski. Bank Światowy prognozuje wzrost do 4,3 proc. w tym roku
fot. Lukas Bischoff Photograph/Shutterstock (ilustracyjne)

Brak pracowników i rosnące obciążenia fiskalne – to największe zagrożenia dla polskiej gospodarki, jakie wskazał Bank Światowy. Jednocześnie prognozuje większy wzrost PKB Polski do 4,3 proc. w tym roku. Będzie to możliwe dzięki rosnącej konsumpcji prywatnej i ożywieniu w inwestycjach.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

– Konsumpcja gospodarstw domowych, napędzana oczekiwanym wzrostem wydatków budżetowych oraz dobrą sytuacją na rynku pracy i rosnącymi płacami, będzie nadal w Polsce rosła – ocenił Carlos Pinerua, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.

To, wraz z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych i realizacją inwestycji finansowanych funduszami europejskimi, pomoże w krótkim okresie utrzymać dobre perspektywy wzrostu polskiej gospodarki.

Zobacz także

Wyższy PKB

W kwietniu ekonomiści Banku Światowego (BŚ) oczekiwali, że w tym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 4 procenty. Z kolei prognoza na lata 2020-2021 została utrzymana na poziomach odpowiednio 3,6 oraz 3,3 proc.

Wzrost w Polsce jest jednym z najszybszych w całym regionie Europy i Azji Środkowej, któremu głównie szkodzi dekoniunktura w Turcji i Rosji” – napisano w komunikacie BŚ.

W ocenie BŚ tempo wzrostu polskiej gospodarki „może w 2019 r. wynieść 4,3 proc., dzięki rosnącej konsumpcji prywatnej oraz ożywieniu w inwestycjach”.

Jednak w kolejnych latach gospodarka może spowolnić, ponieważ słabnie koniunktura w całej Unii Europejskiej, a w Polsce coraz bardziej brakuje pracowników.

Największe wyzwania przed Polską, to – jak wskazano – brak pracowników, co ma związek ze zmianami demograficznymi oraz, w średnim okresie, rosnące obciążenia fiskalne, „które ze względów politycznych będzie ciężko ograniczyć”.

Zobacz także

Propozycje dalszych wydatków socjalnych w połączeniu z obniżkami podatków i rosnącymi zobowiązaniami w stosunku do emerytów mogą w najbliższych latach wpłynąć na przesunięcie deficytu w kierunku trzyprocentowego progu Unii Europejskiej.

Carlos Pinerua, Bank Światowy

Polska pozytywnym przykładem w sprawie migracji 

Eksperci banku podkreślili, że dotychczas, napięcia na rynku pracy oraz związane z tym negatywne konsekwencje dla całej gospodarki były łagodzone przez duże napływy pracowników z zagranicy, głównie z Ukrainy.

– Polska jest dowodem na to, że migracja może pozytywnie przekładać się na rozwój gospodarczy w kraj – tłumaczyła Asli Demirguc-Kunt, główna ekonomistka BŚ na region Europy i Azji Środkowej.

Zwróciła uwagę, że zdecydowana większość migrantów to zwykle osoby w wieku produkcyjnym i dlatego – zwiększając liczebność siły roboczej – mogą oni pomóc „zmniejszać presję demograficzną, a także przyczyniać się do podnoszenia wydajności i pobudzania wzrostu gospodarczego”.

Jak zaznaczył BŚ, w ciągu ostatnich 40 lat liczba imigrantów w Europie gwałtownie wzrosła.

Zobacz także

Obecnie jeden na trzech emigrantów na świecie chce osiedlić się w Europie” – napisano w raporcie BŚ. Często migracje wywołują opór społeczny, ponieważ korzyści z tego procesu bywają rozłożone w czasie, podczas gdy koszty w postaci przesiedleń czy bezrobocia są natychmiastowe i dotyczą określonych grup społecznych.

Zdaniem BŚ decydenci powinni wspierać te grupy poprzez wprowadzanie programów na rzecz budowania kwalifikacji.

W ocenie BŚ, aby zatrzymać wykwalifikowanych pracowników, trzeba wspierać rozwój prywatnego sektora, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować w szkolnictwo wyższe, a także zwiększać możliwości kobiet na rynku pracy.

Tworzenie zachęt do pozostania w kraju może lepiej przyczynić się do powstrzymania emigracji, niż działania na rzecz ograniczania korzyści z przebywania za granicą” – podkreślono w raporcie.

Zobacz także

Co to jest Bank Światowy?

To międzynarodowa instytucja finansowa, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju.

Udziela preferencyjnych kredytów, które wspierają różnego rodzaju inwestycje i reformy w takich obszarach jak infrastruktura czy sektor finansowy. Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r.

W sumie Bank udzielił Polsce pożyczek o wartości 16 mld dol.

RadioZET.pl/PAP