Zamknij

GUS podał nowe wyliczenia wzrostu PKB w 2019 roku

06.10.2020 16:31
PKB
fot. Shutterstock

Według nowych obliczeń polska gospodarka rozwijała się w 2019 szybciej. GUS podał zaktualizowane dane dotyczące przyrostu Produktu Krajowego Brutto w 2019 roku.

Polskie PKB zwiększyło się w 2019 roku o 4,5 procenta. Wcześniej Główny Urząd Statystyczny podawał, że dynamika wzrostu wyniosło 4,1 procenta.

GUS podał, że różnica wynika z wykorzystania nowych i aktualizacji istniejących źródeł danych, doskonalenia metod kompilacji danych oraz wdrożenia wytycznych zawartych w zaktualizowanym Podręczniku ds. deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt – MGDD).

PKB wzrosło w Polsce w 2019 roku o 4,5 a nie 4,1 procenta

Ze skorygowanego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że polski Produkt Krajowy Brutto wyniósł w 2019 roku 2,228 biliona złotych. Rok wcześniej gospodarka wygenerowała 2,122 bln zł.

Prezentowane dane o PKB i jego elementach za 2019 r. zostały zrewidowane, w stosunku do opublikowanych w dniu 22.04.2020 r. z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach dla całego roku 2019 dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych na potrzeby październikowej notyfikacji fiskalnej tego sektora.

Główny Urząd Statystyczny

Podawana w poprzednich wyliczeniach kwota była niższa i jak się okazało, była niedoszacowana.

Zobacz także

Bardziej dokładny wynik GUS uzyskał dzięki dostępowi do większej liczb sprawozdań finansowych i raportów. Korekta jest standardowym działaniem i była przeprowadzana także w latach poprzednich.

Zagłosuj

Czy Polska wyjdzie z kryzysu obronną ręką?

Liczba głosów:

RadioZET.pl/GUS