Zamknij

PIT. Ulga dla samotnie wychowujących dziecko w 2021 roku

Katarzyna Witwicka
12.03.2021 17:08
Ulga podatkowa dla samotnych rodziców
fot. KRZYSZTOF WOJDA/REPORTER/East News

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą sporo zyskać na rocznym rozliczeniu PIT. Na czym polega wspólne rozliczenie się z dzieckiem?

PIT należy złożyć skarbówce, co do zasady, do końca kwietnia. Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą nie tylko wykorzystać ulgę na dziecko, ale także rozliczyć się razem z nim.

Preferencyjny sposób rozliczenia pozwala odprowadzić mniejszy podatek lub zapewnić sobie hojniejszy zwrot podatku. Tłumaczymy, na czym polega rozliczenie z dzieckiem, jakie daje korzyści i jakie warunki należy spełnić, by móc z niego skorzystać.

Ulga dla samotnie wychowujących dzieci

Zasada jest analogiczna jak w przypadku wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem. Dochody matki lub ojca samotnie wychowujących dzieci sumuje się, nawet w przypadku gdy dziecko nie zarabia. Podatek oblicza się w podwójnej wysokości od połowy tej sumy. Poniżej tłumaczy, jak to działa.

Krajowa Administracja Skarbowa tłumaczy, że rozliczenie to polega na zsumowaniu dochodów rodzica i dziecka (nawet jeśli dziecko nie nic nie zarobiło). Następnym krokiem jest obliczenie podatku w podwójnej wysokości, ale od połowy tej sumy. Warunek: dochody muszą być opodatkowane według skali podatkowej - 17 lub 32 proc. stawką. 

W jaki sposób można wówczas zaoszczędzić? Im większe dochody rodzica, tym bardziej zauważalna korzyść. W przypadku gdy podatnik zarobił w ciągu roku więcej niż 85,5 tys. zł (pierwszy próg podatkowy) automatycznie od nadwyżki płaci 32 proc. PIT. W przypadku rozliczenia wspólnego z dzieckiem można uniknąć wyższej stawki podatku i co więcej, podwójnie wykorzystać kwotę wolną od podatku.

Podatnik samotnie wychowujący dzieci. Czyli kto?

Polskie prawo nie wprowadziło definicji osoby samotnie wychowującej dziecko, przez co kryteria warunkujące skorzystanie z ulgi są zaostrzone. Innymi słowy, nie każdy podatnik żyjący „na kocią łapę” w oczach skarbówki będzie beneficjentem tej ulgi.

Skarbówka wyjaśnia, że chodzi o opiekuna lub jednego z rodziców dziecka, który jest panną, kawalerem, wdowcem lub wdową czy rozwodnikiem albo osobą, wobec której sąd orzekł separację. Z ulgi skorzysta też małżonek lub małżonka, których druga połówka odbywa karę pozbawienia wolności lub została pozbawiona praw rodzicielskich.  Podstawowy warunek: podatnik faktycznie musi samotnie sprawować opiekę nad dzieckiem.

Do skorzystania z tej preferencji nie jest wystarczające samo legitymowanie się określonym stanem cywilnym. Rodzice żyjący w konkubinacie i razem wychowujący dziecko nie są samotnie wychowującymi w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

KAS

Co w sytuacji, gdy drugi rodzic płaci alimenty i sporadycznie utrzymuje kontakt z dzieckiem? KAS tłumaczy, że w sytuacji, gdy dziecko zamieszkując wraz z jednym rodzicem, pozostaje pod jego stałą, codzienną opieką, a drugi rodzic jest zobowiązany jedynie do płacenia alimentów oraz zajmowania się dzieckiem doraźnie, to podatnik zajmujący się dzieckiem nadal ma status osoby samotnie wychowującej dziecko i może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia.

Ulga dotyczy rodzica, który w minionym roku wychowywał małoletnie dzieci lub podopiecznych bez względu na wiek o ile otrzymują zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W ustawie o PIT mowa też o osobach do 25. Roku życia, które kontynuują naukę i w 2020 roku nie zarobiły więcej niż 3089 zł. Ulga nie dotyczy podatników płacących podatek liniowy i ryczałt (z wyjątkiem najmu prywatnego).

RadioZET.pl/KAS