Zamknij

ZUS wysyła seniorom deklaracje podatkowe. Do kiedy rozliczyć PIT?

26.01.2021 09:21
ZUS wyśle deklaracje emerytom
fot. Marek BAZAK/East News

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę deklaracji podatkowych seniorom. Ci już niebawem będą musieli rozliczyć się ze skarbówką.

ZUS rozpoczął wysyłkę około 9,5 mln deklaracji podatkowych. Seniorzy, którzy w 2020 roku pobrali emeryturę lub rentę z urzędu otrzymają deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11.

Co zrobić z drukami wysłanymi przez ZUS i jak seniorzy powinni rozliczyć się ze skarbówką? Tłumaczymy.

ZUS wysyła PIT-y emerytom

Przełom stycznia i lutego to czas, w którym ZUS rozsyła seniorom deklaracje podatkowe. Emeryci i renciści otrzymają druki -  40A, PIT-11A i PIT-11, z informacją o odprowadzonych w 2020 roku zaliczek na podatek dochodowy. Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają należną im deklarację podatkową.

ZUS wylicza, że deklaracje trafią do 9,5 mln seniorów. 8,3 mln osób z tej grupy to emeryci i renciści, pozostali to ubezpieczeni pobierający zasiłki: chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

Jakie deklaracje podatkowe otrzymają seniorzy?

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały np. zasiłki chorobowe, macierzyńskie i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklaracje te otrzymają również m.in. osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A. Od tego roku PIT-11A otrzymają podatnicy, dla których w rozliczeniu byłaby ustalona  kwota nadpłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od dochodów uzyskanych w ZUS.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Co zrobić z deklaracją podatkową?

Jeśli podatnik nie otrzymywał innych dochodów niż zasiłek, renta czy emerytura z ZUS  i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36. Warto pamiętać, że skarbówka na podstawie danych otrzymanych od płatników, w tym m.in. ZUS-u, samodzielnie wypełni powyższe druki w części niedotyczącej działalności gospodarczej.

Do tego służy program Twój e-PIT. Podatnicy mogą zalogować się i przejrzeć automatycznie wypełnione zeznanie podatkowe. Jeśli tego nie zrobią, skarbówka i tak uzna deklarację za zaakceptowaną przez podatnika i przesłaną.

ZUS przypomina, że emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Deklaracje z ZUS a zwrot podatku

Urząd przypomina, że w tym roku nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku przyjdzie bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi, tradycyjnie, w ciągu 45 dni od złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

- W tym roku zupełnie inaczej niż w latach poprzednich ZUS nie rozlicza swoich klientów z nadpłaty podatku – przestrzega Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Ci, którzy zapłacili więcej niż to wynika z ich rocznych rozliczeń dostaną od nas PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego - wyjaśnia.

 RadioZET.pl/ZUS