Zamknij

Jakie podatki płacą duchowni?

29.11.2019 10:49
PIT duchownych. Stawki ryczałtu w 2020 roku
fot. Shutterstock/iweta0077 (ilustracyjne)

Księża co do zasady objęci są ryczałtem. Płacą z góry określone stawki, których wysokość zależy od wielkości parafii. 

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

Osoby duchowne nie składają PIT-ów na zasadach ogólnych, co oznacz, że nie wykazują w deklaracji swoich zarobków. Rozliczają za to PIT ryczałtowo, co nie zwalnia ich ze składania deklaracji. Księża mają czas do końca stycznia na złożenie formularza PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

Zobacz także

Jakie stawki podatku?

Stawki podatku PIT duchownych ustalane są z góry na każdy rok. Te określone są kwotowo, a ich wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców miejscowości, w której znajduje się parafia i liczby wiernych. Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu z 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Dane pochodzą z organów samorządowych prowadzących ewidencję ludności.

Zobacz także

Jak przypomina serwis prawo.pl, w Monitorze Polskim (poz. 1141) opublikowane zostało obwieszczenie Ministerstwa Finansów określające m.in. stawki PIT księży proboszczów i wikariuszy. Podatek określony jest tabelarycznie. Księża go płacą go w stałej wysokości co kwartał.
Jeśli miejsce posługi księdza znajduje się w miejscowości liczącej mniej niż tysiąc wiernych, ksiądz proboszcz zapłaci 443 złotych kwartalnie. W parafiach, w których liczba mieszkańców jest wyższa niż 20 tysięcy, podatek wyniesie natomiast 1591 złotych kwartalnie. Kwota ta pomniejszona jest o składki na ZUS. Obwieszczenie przedstawia stawki odrębne dla proboszcza i wikariusza. Ten ostatni zwykle objęty jest niższym podatkiem.

Zobacz także

Kwartalna stawka ryczałtu od przychodu proboszczów może zatem wahać się 443 złotych do 1591 złotych. Inaczej kształtują się kwartalne stawki ryczałtu wikariuszy. Wówczas wysokość opłaty uzależniona jest także od ogólnej liczby mieszkańców. Najmniejsza opłata to 133 złote, a najwyższa kwota to 513 złotych.

Zobacz także

Kościół z preferencjami podatkowymi

Zyski z tacy, darowizna, „co łaska” za sakramenty. To opłaty które nie podlegają opodatkowaniu. Zyski z tacy czy ofiara za posługę duszpasterza nie jest oficjalnie rejestrowana i zgłaszana skarbówce. Inaczej jest z darowizną, ta jednak podlega w całości odliczeniu od dochodów. Kościoły w świetle prawa nie płacą także podatku od towarów i usług, a także podatku dochodowego od osób prawnych. Kościoły są tez zwolnione z niektórych podatków lokalnych.

RadioZET.pl/Prawo.pl