Zamknij

PIT do zapłaty? Skarbówka umorzy lub odroczy płatność

09.04.2021 17:14
Skarbówka może umorzyć PIT
fot. Marek BAZAK/East News

Tegoroczne rozliczenie PIT może okazać się kosztowne dla tych podatników, którzy w zeznaniu podatkowym ujrzą niedopłatę. Skarbówka ma jednak rozwiązania dla tych, którzy przez lockdown wpadli w tarapaty finansowe.

Lockdown, który trwa już od ponad roku, paraliżuje przedsiębiorców, zaś wielu pracowników pozbawił zatrudnienia. Efekt zamknięcia gospodarki z pewnością widoczny będzie w rozliczeniu się ze skarbówką z zarobków z pandemicznego 2020 roku.

Tych, których nie będzie stać na uiszczenie należnego podatku, skarbówka nie będzie ścigać. Urząd ma kilka rozwiązań dla podatników i przedsiębiorców, którzy mierzą się z kryzysem finansowym.

PIT. Odroczenie, umorzenie lub rozłożenie płatności na raty 

Tylko do końca miesiąca można rozliczyć się ze skarbówką z zarobków osiągniętych w minionym roku. Podatnicy, z których zeznań podatkowych wyniknie niedopłata lub przedsiębiorcy, którzy zalegają z podatkiem, będą mogli liczyć na wyrozumiałość skarbówki.

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała o rozwiązaniach, z których mogą skorzystać podatnicy.

Podatnicy mogą zwrócić się zarówno o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty zaległości podatkowej, jak i o umorzenie zaległości podatkowej

Szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska

Przedsiębiorcy mogą ponadto liczyć na udzielenie ulg  np. stanowiących pomoc publiczną, a i tzw. pomoc de minimis. KAS informuje, że od początku pandemii naczelnicy urzędów skarbowych przyznali ulgi na łączną kwotę ok. 6,8 mld zł.

Każdy podatnik, nie tylko przedsiębiorca, na mocy art. 67 Ordynacji podatkowej, może wnioskować np. o rozłożenie długu na raty. Od początku pandemii skarbówka rozłożyła na raty zapłatę ok. 3 mld zł podatku i zaległości podatkowej.

Możliwe jest także umorzenie zaległości podatkowej lub odroczenie terminu zapłaty podatku. Urzędnicy do tej pory odroczyli termin płatności podatku i zapłaty zaległości podatkowej w wysokości ok. 3,8 mld zł i umorzyli 4 mln zł zaległości podatkowych.

Skarbówka przypomina, że podatnik może liczyć na pomoc w spłacie długu jedynie na wniosek przesłany do urzędu. Należy w nim opisać swoją sytuację finansową i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi.

W przypadku ulg, które stanowią pomoc de minimis, łączna wartość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro (w ciągu 3 ostatnich lat), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro. Każdy wniosek o pomoc w spłacie można złożyć elektronicznie. To zalecana przez skarbówkę metoda kontaktu z urzędem. Ze względu na sytuację epidemiczną na wizytę w placówce należy się wcześniej umówić. 

Prowadzący własny biznes mogą liczyć także na wsparcie w ramach programu „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 – program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej”. Program ten zakłada odroczenie terminu zapłaty podatku lub rozłożenie go na raty. Warunkiem skorzystania z takiego programu jest udokumentowany co najmniej 25 proc. spadek obrotów w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

RadioZET.pl/KAS