Zamknij

PIT dla młodych. Osoby do 26. roku życia zapłacą wyższe składki

02.08.2019 16:22
PIT dla młodych oświadczenie wzór. Wyższa składa zdrowotna dla młodych
fot. mathom/Shutterstock (ilustracyjne)

Młodzi pracownicy po zwolnieniu z podatku PIT realnie zyskają nie 18 proc, a tylko 8 proc. - podała "Rzeczpospolita". Powodem jest wyższa składka zdrowotna, którą zapłacą także osoby do 26. roku życia.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

PIT zero dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia. Dzięki niej osoby do 26. roku życia zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub o zlecenie są zwolnione z podatku PIT. 

Jak podała "Rzeczpospolita", jednak młodzi podatnicy nie zyskają 18 proc., czyli wysokość najpopularniejszej stawki w skali podatkowej. 

Zobacz także

Wyższe składki dla młodych

Resort finansów pokazał na przykładzie osoby zarabiającej pensję minimalną - 2250 zł brutto, że dzięki zerowemu PIT-owi zyska 133 zł miesięcznie. Jednak w tym przypadku 18-proc. podatek dochodowy płacony przez młodych dotychczas był ponad dwa razy wyższy i wynosił 284 zł miesięcznie.

- Wprowadzenie zerowej stawki PIT to pozorna zmiana (...) Młodzi od sierpnia zostali zwolnieni z PIT, ale zapłacą wyższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W praktyce na zwolnieniu z 18-procentowego PIT zyskają podwyżkę wynagrodzenia, ale tylko o około 8 procent miesięcznie - wskazał Cezary Szymaś, księgowy z poznańskiego biura rachunkowego ASCS-Consulting, cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Okazuje się, że składa zdrowotna pomniejsza podatek dochodowy, a gdy jest się z niego zwolnionym - składka jest potrącana z pensji. Jak dodała gazeta, za ten rok młodzi podatnicy jeszcze tego nie odczują.

Zobacz także

Do końca lipca osoby do 26. roku życia płacili podatek PIT i będą mogli się starać o potrącenie zapłaconych po zmianach składek zdrowotnych z podatków zapłaconych przed nowelizacją - wskazała "Rzeczpospolita".

Jednak w 2020 roku zapłacą już pełną 9-proc. składkę zdrowotną. Nie dotyczy to jednak studentów zatrudnionych na zleceniu, którzy są zwolnieni z płacenia wszelkich składek. 

Gazeta wskazała, że księgowi wskazują na ewentualne nadużycia podczas stosowania zerowego PIT dla młodych.

Przedsiębiorcy mogą namawiać studentów do zawierania fikcyjnych umów. Pozwoli im to na sztuczne podniesienie kosztów działalności, dzięki czemu zapłacą podatek CIT niższy nawet o kilkanaście tysięcy złotych - dodała "Rz".

Zobacz także

PIT zero dla młodych - dla kogo?

Ze zwolnienia podatkowego mogą skorzystać osoby do 26. roku życia za przychody uzyskane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy.

Zwolnienie ograniczone jest limitem kwotowym: roczny wynosi 85 tys. 528 zł; w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. to 35 tys. 636,67 zł.

Zgodnie z nowym prawem, przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie rozwiązania wprowadzonego nowelą, nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zobacz także

W odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik płatnikowi złoży oświadczenie, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, uzyskane od tego płatnika od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały ze zwolnienia.

Złożenie tego oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek od ww. przychodów.

Z noweli wynika, że zwolnienie to płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym w 2019 roku przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35 tys. 636,67 zł lub w którym podatnik ukończy 26. rok życia.

W obliczaniu zaliczek na podatek zwolnienie będzie uwzględniane po raz pierwszy do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 roku.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 tys. 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 tys. 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Zobacz także

RadioZET.pl/Rzeczpospolita/PAP