Zamknij

PIT 2020. Z jakich ulg można skorzystać?

15.02.2021 10:22
formularz PIT
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku można składać rozliczenie podatku dochodowego za 2020 rok. Przygotowując deklarację warto sprawdzić, z jakich ulg można w tym roku skorzystać. Szczególnie, jeśli wsparło się walkę z pandemią COVID-19.

PIT 2021 można już składać, przygotowując deklarację samodzielnie lub korzystając ze wstępnie wypełnionego formularza udostępnianego w ramach usługi „Twój e-PIT”. Wysokość podatku należnego można obniżyć, korzystając z przysługujących ulg i odpisów.

Szczególnie ważna jest ulga covidowa, jako że dla podatnika jest warta dwa razy więcej, niż kosztowała. Pozwala to w niektórych przypadkach całkowicie uwolnić się od konieczności zapłacenia podatku PIT.

PIT 2021. Jakie ulgi podatkowe?

Ulga covidowa to możliwość odliczenia darowizny przekazanej na walkę z COVID-19 od dochodu. Wyjątkowość tego rozwiązania polega na tym, że odlicza się podwójną wartość przekazanej kwoty. Jeśli na walkę z pandemią przekazało się 100 zł, ulga wynosi 200 zł, jeśli darowizna wyniosła 1000 zł, dochód w rozliczeniu obniżany jest o 2000 zł. Górnym limitem odliczenia jest osiągnięty dochód: w takim przypadku kwota podatku należnego spada do zera.

Analogiczna ulga przysługuje podatnikom, którzy przekazali jednostkom prowadzącym placówki oświatowe tablety lub laptopy umożliwiające prowadzenie nauczania zdalnego.

Wsparcie walki z COVID-19 to nie jedyny doby uczynek, dzięki któremu można obniżyć wysokość płaconego podatku. Ulga termomodernizacyjna, przysługująca podatnikom którzy usprawnili sprawność energetyczną nieruchomości i/lub postawili na pozyskiwanie energii odnawianej, pozwala odliczyć od dochodu za 2020 rok do 53 000 zł.

Ulga przysługuje między innymi za wymianę pieca węglowego na gazowy, zainstalowanie pompy ciepła, wymianę okien na energooszczędne czy zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej. Jeśli podatnicy rozliczają się wspólnie, wartość maksymalna ulgi jest podwajana do kwoty 106 000 zł.

Mniej okazała jest ulga internetowa, której maksymalna wartość może wynieść 760 zł. Dotyczy to sytuacji, w której rozlicza się łącznie rok 2020 i 2019: limit za rok ubiegły wynosi 400 zł, za jeszcze wcześniejszy zaś 360 zł. O ile oczywiście nie został już wcześniej wykorzystany.

Niektórzy podatnicy mogą skorzystać ponadto z ulgi prorodzinnej, czyli możliwości odliczenia kwoty od podatku w związku z wychowywaniem dzieci. Ulga ta wynosi odpowiednio po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie dziecko i 2700 na czwarte i wszystkie następne.

Nie wszyscy rodzice będą jednak mogli z niej skorzystać, jako że obowiązuje ona – w przypadku posiadania tylko jednego dziecka – do określonej kwoty dochodów: 53 000 zł dla rodzica wychowującego samotnie i 112 000 zł dla obojga rodziców.

Rozliczając dochód za 2020 rok można skorzystać jeszcze z ulgi abolicyjnej, które celem było unikanie podwójnego opodatkowania osób pracujących za granicą. Na jej podstawie od podatku wyliczonego w Polsce można odjąć kwotę zapłaconą już w innych krajach.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z trzech ulg: na sprzęt rehabilitacyjny (o wartości faktycznie poniesionych wydatków), ulgę na leki przyjmowane stale oraz ulgę na samochód. W przypadku ulgi na leki odliczeniu podlega kwota przekraczająca 100 zł: jeśli na leki wydało się 150 zł, to ulga warta jest 50 zł. Ulga na samochód to maksymalnie 2280 zł i dotyczy wydatków poniesionych między innymi na przystosowanie samochodu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Odliczeniu podlegają także składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ich wysokość znajduje się w deklaracji PIT-11 przekazywanej przez pracodawców.

RadioZET.pl/Business Insider Polska