Zamknij

Trzynastka a ulga rehabilitacyjna. Jak zaoszczędzić w PIT?

17.02.2020 14:31
Trzynasta emerytura a ulga rehabilitacyjna w PIT
fot. EAST NEWS

Czy trzynasta emerytura wlicza się do dochodu emeryta? Próg dochodowy ma znaczenie przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej w rocznym rozliczeniu PIT. Wyjaśniamy, jak poprawie skorzystać z odliczenia.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć od dochodu koszty leków, rehabilitacji, transportu osób niepełnosprawnych czy wydatków na turnus leczniczy. Takie odliczenie w konsekwencji sprawia, że podatnik zapłaci mniejszy podatek i  otrzyma wyższy zwrot na konto.

Ulga rehabilitacyjna dotyczy zarówno niepełnosprawnych, jak i ich opiekunów. Chodzi np. o współmałżonka lub rodziców. Jest jednak warunek skorzystania z ulgi: dochód nie może być wyższy niż dwunastokrotność renty socjalnej. Renta socjalna w marcu 2020 z wysokości 1100 złotych wzrośnie do 1200 złotych. Do wyliczenia progu dochodowego brana pod uwagę jest wysokość renty z grudnia 2019 roku. Granicę dochodową stanowi więc kwota 13200 złotych.

Zobacz także

Czy do tej kwoty wlicza się trzynasta emerytura?

13. emerytury nie wlicza się do dochodu osoby niepełnosprawnej, ustalanego dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej – wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów.

Podobnie jest z alimentami na dzieci, 500 plus, a także z zasiłkiem pielęgnacyjnym. „Dopiero tak ustalony dochód nie może przekroczyć 13 200 zł za 2019 rok” – czytamy w komunikacie resortu.

Zobacz także

Jak obliczyć dochód osoby niepełnosprawnej?

Przy obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej – dla ustalenia, czy pozostaje ona na utrzymaniu innej bliskiej osoby – nie bierze się pod uwagę zarówno trzynastej emerytury, jak i alimentów, 500 plus czy zasiłku pielęgnacyjnego.

Jakie wydatki można odliczyć w PIT?

Wydatki na cele rehabilitacyjne dzielą się na nielimitowane, czyli takie, które można odliczyć w całości i limitowane. Co więcej, nie każdy wydatek dotyczący osoby niepełnosprawnej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Wydatki nielimitowane to m.in. koszty:

 • adaptacji i wyposażenia mieszkań stosownie do potrzeb niepełnosprawnych,
 • przystosowania samochodów
 • zakupu i naprawy indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
 • zakupu wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
 • odpłatnego pobytu na turnusie rehabilitacyjnym
 • odpłatnego pobytu na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne
 • opieki pielęgniarskiej w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby
 • opłacenia tłumacza języka migowego

Zobacz także

Wydatki limitowane to m.in. koszty:

 • opłacenia przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 złotych
 • utrzymania psa asystującego – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 złotych
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 złotych
 • leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł
 • Nie można odliczyć wydatków, które zostały już sfinansowane np. z PFRON. Należy też pamiętać, że wszystkie odliczone wydatki należy udokumentować. Może to być np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.

RadioZET.pl