Zamknij

PGE poprosiło 20 procent pracowników o zwolnienie się

07.10.2020 14:01
siedziba PGE
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

PGE chce, żeby 20 procent pracowników PGE S.A. zrezygnowało z pracy. Jeśli do tego nie dojdzie, gigant energetyczny przeprowadzi zwolnienia grupowe.

PGE uruchomiło Program Dobrowolnych Odejść dla pracowników zatrudnionych w centrum korporacyjnym Grupy Kapitałowej, w spółce PGE S.A. Decyzję podjęto po trwających wiele miesięcy analizach danych finansowych, prognoz i trendów w branży energetycznej oraz w polskiej i europejskiej gospodarce.

Polska Grupa Energetyczna poinformowała, że zamierza skupić się na działalności przynoszącej zysk w perspektywie nadchodzącej transformacji energetycznej. Z tego powodu zrezygnowano z inwestycji opiewających na miliard złotych oraz zmniejszono zaangażowanie sponsorskie o połowę.

PGE: Program Dobrowolnych Odejść dla 20 procent pracowników

Program Dobrowolnych Odejść to kolejny krok na drodze do uporządkowania struktury i finansów spółki. PGE chce skoncentrować się na „podstawowej działalności i kluczowych działaniach przynoszących zyski”.

Program Dobrowolnych Odejść został uruchomiony po podpisaniu porozumienia przez przedstawicieli pracowników i pracodawcy po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Odbywać się on będzie według przejrzystych zasad, uwzględniając cele organizacji oraz interes Pracowników. Program Dobrowolnych Odejść zawiera świadczenia, które otrzymają pracownicy po przystąpieniu do Programu, w tym uzależnione od stażu pracy odprawy pieniężne i odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Komunikat Polskiej Grupy Energetycznej

PGE przygotowało między innymi Program Wsparcia Zawodowego, którego celem jest pomoc w ocenie posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz zbudowanie kompetencji „niezbędnych przy poszukiwaniu pracy”.

Zobacz także

Program Dobrowolnych Odejść został uruchomiony 28 września 2020 roku. Pracownicy na podjęcie decyzji o ewentualnym zwolnieniu się mają tylko miesiąc: spółka zapowiedziała, że jeśli zatrudnienie w PGE S.A. nie zmniejszy się o około 20 procent, to 2 listopada 2020 uruchomiony zostanie proces zwolnień grupowych. Możliwa jest także jego druga tura, która zaczęłaby się w marcu lub kwietniu 2021 roku.

Zagłosuj

Czy Dobrowolny Program Odejść PGE powiedzie się?

Liczba głosów:

Program Dobrowolnych Odejść przeprowadzony został także w spółce PGE Systemy, zajmującej się świadczeniem usług teleinformatycznych dla spółek Grupy PGE. Pozostałe spółki z Grupy PGE zostały zobowiązane do optymalizacji i racjonalizacji działań i skoncentrowaniu się na zadaniach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

RadioZET.pl/PGE