Zamknij

Na morskie farmy wiatrowe jeszcze musimy poczekać

Olga Papiernik
07.03.2018 10:00
morska farma wiatrowa
fot. East News

Polska Grupa Energetyczna (PGE) ocenia, że realizacja projektu morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1000 MW jest możliwa w perspektywie połowy przyszłej dekady, poinformował prezes Henryk Baranowski.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

- Powołaniem nowej linii biznesowej, skupionej wokół działalności ciepłowniczej, symbolicznie zapoczątkowaliśmy proces przeobrażania Grupy PGE. Zbliżamy się do roku 2020, który kończy perspektywę naszej strategii biznesowej i wyznacza nam cezurę czasową na podjęcie decyzji o wskazanych tam strategicznych opcjach rozwoju. Przeprowadzone przez nas analizy wskazują, że spośród dostępnych możliwości najbardziej prawdopodobna jest realizacja scenariusza o charakterze niskoemisyjnym. Zmieniające się otoczenie, zarówno regulacyjne jak i technologiczne, uzasadnia realizację projektu morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1000 MW w perspektywie połowy przyszłej dekady – powiedział Baranowski.

W aktualizacji strategii na lata 2016-2020 PGE podała, że dokona optymalnego wyboru opcji strategicznych. Jako możliwości rozwoju wskazano nowoczesną energetykę węglową, morskie farmy wiatrowe i elektrownię jądrową.

Produkcja energii elektrycznej wzrosła r/r do 56,79 TWh w 2017 r.

Produkcja energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) wyniosła 56,79 TWh w 2017 r. (wobec 53,67 TWh w 2016 r.), w tym z węgla brunatnego 39,05 TWh, podała spółka.

"To efekt krótszego czasu postoju bloków w remontach i modernizacjach Elektrowni Bełchatów, powrotu bloków 2, 3 i 6 po remontach 'średnich' i powrotu bloku 10 modernizowanego w okresie bazowym" - czytamy w komunikacie.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 12,35 TWh i wzrosła o 9% r/r, co jest związane z przejęciem aktywów PGE Energia Ciepła.

"Fuzja wpłynęła także pozytywnie na wolumen produkcji z gazu, który wzrósł o 23% i w raportowanym okresie wyniósł 2,87 TWh. Na wynik ten wpłynęło również przekazanie do eksploatacji na początku 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów" – czytamy dalej.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 19% r/r osiągając wartość 1,28 TWh, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł w 2017 roku 35,34 TWh, podano także.

Trwają prace lokalizacyjne i środowiskowe dot. energetyki jądrowej

PGE EJ1 - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - kontynuuje prace lokalizacyjne i środowiskowe dotyczącej możliwej budowy elektrowni atomowej, poinformował prezes PGE Henryk Baranowski.

- Jeśli chodzi o zakres prac PGE EJ1 to prowadzone są badania lokalizacyjne i środowiskowe, przygotowujemy raport oddziaływania na środowisko i lokalizacyjny - powiedział Baranowski podczas konferencji z analitykami.

Podkreślił, że wyniki tych prac są potrzebne do podjęcia decyzji.

- Przewidywany harmonogram tych prac to przełom tego i przyszłego roku. Decyzja zależy nie tylko od tego, jakie wyniki przyniosą nasze działania, ale też od otoczenia makroekonomicznego które dość istotnie się zmienia - powiedział prezes.

Dodał, że czas powstania elektrowni jądrowej jest na tyle odległy, że rynek mocy nie jest brany pod uwagę w wyliczeniach.

Wcześniej prezes wskazał, że mimo deklaracji co do rozwijania nisko emisyjnej energetyki, PGE nie zawiesiła przygotowań do pozostałych opcji strategicznych.

PGE przeznaczy ok. 100 mln zł na dostosowanie bloków El. Rybnik do konkluzji BAT

Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje, że przeznaczy ok. 100 mln zł na dostosowanie Elektrowni Rybnik do konkluzji BAT, poinformował wiceprezes Emil Wojtowicz.

Nasz aktualny plan dla Rybnika to jeden element – uciepłownienie i na to planujemy jakieś 100 mln zł wydać. Drugi element to selektywne dostosowanie do BAT – nie całej elektrowni, tylko tych bloków, które będą z zyskiem pracowały. I tu też w tej chwili mówimy o ok. 100 mln zł - powiedział Wojtowicz podczas konferencji dla analityków.

Podkreślił, że temat dostosowania do BAT będzie omawiany z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE), więc kwota może jeszcze się zmienić.

PGE podała wcześniej, że szacuje nakłady inwestycyjne na dostosowanie swoich jednostek do wymagań konkluzji BAT na 1,9 mld zł.

W grudniu 2017 r. PGE Energia Ciepła podpisała porozumienie z władzami Rybnika oraz z PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa - operatorem sieci ciepłowniczej w Rybniku i Polską Grupą Górniczą (PGG) w sprawie budowy modułu ciepłowniczego w Elektrowni Rybnik. Szacowane nakłady na realizację inwestycji wynoszą ok. 100 mln zł.

PGE ma ambicję budowy do 2500 MW mocy morskich farm wiatrowych

Polska Grupa Energetyczne (PGE) byłaby zainteresowana budową morskich farm wiatrowych o łącznej mocy nawet do 2500 MW w perspektywie 2030 r., poinformował prezes Henryk Baranowski.

- Apetyty mamy zdecydowanie większe [niż 1000 MW], życie pokaże, jakie będziemy w stanie realizować. 2030 rok to graniczna perspektywa. Nasz apetyt to mniej więcej 2500 MW do 2030 r., ale jest wiele znaków zapytania - powiedział Baranowski podczas konferencji prasowej.

Poinformował też, że na dziś projekt budowy ok 1000 MW ma być realizowany samodzielne przez PGE.

- Na dziś będziemy realizować ten projekt sami, ale jeśli uznamy że partnerstwo przyniesie korzyść, to nie wykluczamy żadnych partnerstw - dodał prezes.

Prezes poinformował dziś wcześniej, że szacuje koszt budowy morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1 000 MW na ok. 12-14 mld zł, z czego ok. 1/3 tej kwoty to koszty przyłącza.

PGE może odmrozić lądowe projekty wiatrowe

Polska Grupa Energetyczna (PGE) może odmrozić lądowe projekty wiatrowe, jeśli ich efektywność ekonomiczna zostanie potwierdzona np. poprzez aukcje, poinformował prezes Henryk Baranowski.

- Mamy kilka projektów, które są zamrożone. Jeżeli efektywność ekonomiczna zostanie potwierdzona, np. poprzez aukcje, to je odmrozimy - powiedział Baranowski podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że chodzi o projekty wiatrowe - jeden o mocy ok. 80-90 MW i dwa o łącznej mocy ok. 60 MW.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

ISBnews/OP