Zamknij

PFR trzy razy odmówił mu wsparcia. Przedsiębiorca wywalczył 3,5 mln zł

25.02.2021 13:37
Odwołanie w sprawie środków z tarczy finansowej PFR
fot. MAREK BEREZOWSKI/REPORTER/EastNews

Tarcza finansowa PFR to dla części polskich firm jedyna możliwość uzyskania wsparcia podczas pandemii. Nie wszyscy je otrzymują, ale jak pokazał przykład przedsiębiorcy z Białegostoku, warto walczyć do końca. Po trzech odmownych decyzjach i interwencji Rzecznika MŚP, Polski Fundusz Rozwoju zmienił zdanie i wypłacił restauratorowi 3,5 mln zł.

Lockdown spowodował szereg strat w wielu polskich firmach. Przedsiębiorcy regularnie sprawdzają jakie są zasady przyznawania rządowych subwencji, które mogłyby choć trochę wesprzeć nadszarpnięty przez pandemię budżet. Jedną z najbardziej poszkodowanych branż jest gastronomia i to właśnie przedstawiciel tego sektora wywalczył dodatkowe wsparcie z PFR.

Prezes PFR Paweł Borys zapowiedział, że rząd jest gotowy na lockdown w kwietniu i kolejnych miesiącach. Szef Polskiego Funduszu Rozwoju zadeklarował chęć wsparcia przedsiębiorców podczas kolejnych okresów ograniczenia prowadzenia działalności. Niektórzy jednak o rządowe wsparcie muszą powalczyć bardziej, niż inni.

Lockdown. Subwencja z tarczy finansowej

Podmioty, które otrzymują wsparcie z tarczy finansowej muszą spełnić określone warunki. Firma powinna wykazać straty poniesione przez pandemię, działać w ramach odpowiedniego kodu PKD, a także stosować się do rządowych wytycznych i trzymać reżim sanitarny. Nie wszystkie wnioski zostają rozpatrzone przez urząd pozytywnie, ale warto się odwoływać. Tak zrobił restaurator z Białegostoku i otrzymał 3,5 mln zł.

Historia przedsiębiorcy może być przełomowa dla wielu firm pogrążonych przez lockdown. Właściciel lokalu trzykrotnie składał wniosek o przyznanie rządowego wsparcia z tarczy finansowej PFR. Za każdym razem uzyskiwał odpowiedź odmowną. Zdesperowany udał się po wsparcie do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tym razem jego sytuacja potoczyła się inaczej.

Tarcza finansowa. Do czterech razy sztuka

Przedsiębiorca wykazał, że jego przychody drastycznie spadły o ponad 90 proc. po wprowadzeniu ograniczeń w ramach walki z pandemią, a także złożył dokumenty poświadczające spełnianie wszystkich wymogów formalnych do przyznania pożyczki w formie subwencji finansowej w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0”.

Trzykrotnie otrzymał decyzję odmowną, ale bez żadnego uzasadnienia ze strony PFR. Wówczas do złożonej reklamacji przed Polskim Funduszem Rozwoju złożył także wniosek do Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Białymstoku, z nadzieją, że taka interwencja przyniesie pozytywny skutek.

Tarcza PFR. Interwencja Rzecznika MŚP

W ramach interwencji Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zajął stanowisko po stronie restauratora. Wskazał, że ważne znaczenie w sprawie ma fakt, że przedsiębiorca cały czas kontynuuje działalność gospodarczą, pomimo trudności spowodowanych pandemią, dając jednocześnie zatrudnienie 108 pracownikom.

W zajętym stanowisku Rzecznik MŚP zwrócił się do PFR o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw przedsiębiorców oraz podkreślił fakt, że zasadniczym celem programu Tarcza 2.0 jest realizacja podstawowego interesu ekonomicznego Rzeczypospolitej Polskiej w postaci zapewnienia stabilności przedsiębiorstw i gospodarki

Rzecznik MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podkreślił także, że jeżeli podstawą do odmowy wypłaty przedsiębiorcy subwencji finansowej na podstawie Regulaminu Tarczy 2.0 jest istnienie podejrzenia wystąpienia nadużyć to przy odrzuceniu wniosku o wsparcie, urząd powinien uzasadnić odmowę wpłaty subwencji (również poprzez wskazanie nadużyć).

Po interwencji Rzecznika MŚP białostocki przedsiębiorca otrzymał korzystną decyzję z PFR o przyznaniu subwencji finansowej we wnioskowanej kwocie 3,45 mln zł w ramach programu „Tarcza Finansowa 2.0″.

RadioZET.pl