Zamknij

PBS w Sanoku przejęty przez BFG. Co z klientami?

17.01.2020 10:50
PBS w Sanoku zlikwidowany. Co to oznacza dla klientów?
fot. Andrzej Rostek/Shutterstock (ilustracyjne)

Podkarpacki Bank Spółdzielczy (PBS) z siedzibą w Sanoku został objęty przymusową restrukturyzacją. Rozpoczął ją po raz pierwszy w historii Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Co to oznacza dla klientów?

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

Jak dodano w komunikacie decyzja w tej sprawie zapadła w środę (15 stycznia), a ze względu na złą sytuację kapitałową PBS, od 17 stycznia BFG przejął kontrolę nad bankiem i wyznaczył administratora.

Rzecznik BFG Filip Dutkowski wyjaśnił, że przymusowa restrukturyzacja PBS w Sanoku odbywa się z użyciem banku pomostowego – Banku Nowego BFG S.A., instytucji o kapitale 100 mln zł.

Zobacz także

W weekend zostanie do niej przeniesiona wydzielona część PBS, obejmująca m.in. wszystkie depozyty klientów detalicznych, mikrofirm i małych oraz średnich przedsiębiorstw, co zapewnia ich bezpieczeństwo. Bank Nowy BFG S.A. będzie prowadził rachunki na niezmienionych zasadach dla dotychczasowych klientów PBS. W nowej instytucji Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje oszczędności klientów na niezmienionych zasadach

Filip Dutkowski

Co to oznacza dla klientów?

Fundusz zaznaczył, że klienci indywidualni, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa zachowują swoje środki w całości.

BFG gwarantuje oszczędności do równowartości 100 tys. euro, w złotych.

Wyjątkiem od tej zasady są nieskapitalizowane, czyli naliczone, ale jeszcze niezaksięgowane na koncie odsetki od kwot przekraczających limit gwarancji BFG. Do nowej instytucji przenoszone są także kredyty.

Rzecznik dodał, że ze względu na techniczne wymogi związane z przeniesieniem działalności do Banku Nowego BFG S.A., obsługa klientów PBS będzie czasowo zawieszona.

Nie będzie dostępu do bankowości internetowej, nie będą działać karty i bankomaty PBS. Zgodnie z planem, obsługa klientów ma być wznowiona od wtorku 21 stycznia.

Zobacz także

Dlaczego doszło do upadku PBS?

BFG tłumaczy, że w sytuacji, w której znalazł się PBS (drugi największy bank spółdzielczy w Polsce), niezbędne okazało się rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji.

- Przeprowadzamy ten niełatwy proces, aby zapewnić kontynuację obsługi klientów i chronić depozyty jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku upadłości nie są one w żaden sposób chronione. Przygotowane przez niezależną firmę oszacowanie aktywów i pasywów PBS wykazało ujemną wartość kapitałów własnych banku - podkreślił Mirosław Panek, prezes BFG.

Dlatego nieprzeniesiona do Banku Nowego BFG S.A. część depozytów jednostek samorządu terytorialnego, a także dużych firm, zostanie finalnie utracona. Pokrycie straty kosztem właścicieli i niektórych wierzycieli jest warunkiem zaangażowania środków BFG i przeprowadzenia restrukturyzacji. Stosując przymusową restrukturyzację chronimy istotną część depozytów jednostek samorządu terytorialnego

Mirosław Panek

Fundusz zwraca uwagę, że alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji była upadłość PBS. To scenariusz, w którym JST straciłyby całość środków, gdyż nie są one objęte gwarancjami BFG. Z kolei depozyty klientów indywidualnych czy małych firm byłyby chronione tylko do wysokości gwarancji BFG.

Panek dodał, że przypadek PBS w Sanoku nie wpływa na ogólną pozytywną ocenę kondycji sektora banków spółdzielczych w Polsce.

Zobacz także

BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację banku, ponieważ zostały spełnione trzy warunki. Po pierwsze PBS był zagrożony upadłością.

Po drugie nie było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania PBS pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Po trzecie, podjęcie przymusowej restrukturyzacji banku było konieczne w interesie publicznym.

Zgodnie z przytoczonym przez Fundusz raportem półrocznym PBS, suma bilansowa banku na koniec czerwca 2019 r. wynosiła ok. 2,8 mld zł.

PBS, w przeciwieństwie do większości banków spółdzielczych, nie należy do żadnego z działających w Polsce Instytucjonalnych Systemów Ochrony.

PBS zostanie podzielony

Przed podjęciem decyzji o przymusowej restrukturyzacji, BFG oszacował wartość aktywów i pasywów PBS. Z analiz wynikało, że aktywa PBS w Sanoku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań.

Fundusz wyjaśnił ponadto, że z chwilą doręczenia decyzji o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji zarząd PBS w Sanoku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone. Bankiem kieruje teraz Paweł Małolepszy jako administrator z ramienia BFG.

Zobacz także

"W przypadku przymusowej restrukturyzacji udziały członkowskie w PBS oraz jego obligacje zostają umorzone. Część depozytów jednostek samorządu terytorialnego, dużych firm i innych podmiotów nieobjętych gwarancjami zostaje w banku w restrukturyzacji w celu pokrycia strat i zostanie finalnie utracona. Pokrycie strat jest niezbędne, aby możliwe było zaangażowanie środków Funduszu. Natomiast depozyty do wysokości równowartości 100 tys. euro są niezmiennie gwarantowane przez BFG" - dodano.

BFG poinformowało, że PBS zostanie podzielony. Większość jego majątku i zobowiązań, a także klienci i pracownicy, będzie przeniesiona do nowej instytucji – Banku Nowego BFG S.A. Celem Funduszu jest doprowadzenie do sprzedaży Banku Nowego BFG S.A., czyli części byłego PBS, innemu bankowi lub grupie banków.

Tradycje PBS w Sanoku sięgają 1871 roku, kiedy powstało Powiatowe Towarzystwo Zaliczkowe w Sanoku. 

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP