Zamknij

Oświadczenia majątkowe parlamentarzystów. Kiedy muszą je złożyć?

12.11.2019 11:54
Oświadczenia majątkowe posłów i senatorów. Do kiedy
fot. Shutterstock/Verconer (ilustracyjne)

176 nowych posłów złoży w Sejmie ślubowanie, a wcześniej poinformuje o posiadanym majątku. Obowiązek ten dotyczy także senatorów.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

O obowiązku złożenia przez posłów i senatorów oświadczenia majątkowego informuje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zgodnie z art. 35 są oni zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Taki dokument dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnotą majątkową.

Zobacz także

Jakie informacje znajdują się w oświadczeniu majątkowym?

W takim dokumencie znajdziemy informacje nie tylko o zasobach pieniężnych posła czy senatora, ale także o posiadanych nieruchomościach czy udziałach i akcjach w spółkach handlowych. W oświadczeniu znajdzie się też informacja o dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. W dokumencie poseł lub senator uwzględnia też mienie ruchome o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, a także długi, które przekraczają wskazaną wartość. Z oświadczeń majątkowych dowiemy się więc, czy i jakie kredyty i pożyczki zostały udzielone parlamentarzystom.  

Zobacz także

Kiedy oświadczenia majątkowe nowych posłów i senatorów?

Nowi parlamentarzyści składają oświadczenie o stanie majątkowym w dwóch egzemplarzach: Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu w następujących terminach:

  • do dnia złożenia ślubowania, wraz z informacją o sposobie i terminach zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego w związku z wyborem na posła albo senatora oraz z informacją o posiadaniu majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego
  • do dnia 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, dołączając kopię rocznego zeznania podatkowego (PIT)
  • w terminie miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu.

Zobacz także

Co istotne,  informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne. Nieopublikowane są jedynie dane dotyczące adresu zamieszkania i miejscu położenia posiadanych nieruchomości. Takie oświadczenia przechowuje się przez 6 lat. Niezłożenie oświadczenia przez parlamentarzystów wstrzymuje ich prawo do uposażenia. Nie warto także ukrywać majątku. Za zatajenie informacji, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, parlamentarzystom grozi od pół roku do 8 lat więzienia.

 

RadioZET.pl