Zamknij

Ordo Iuris: ulgi dla małżeństw i emerytura zależna od liczby dzieci

31.01.2020 14:03
Ordo Iuris. Prorodzinne zmiany w prawie. PIT i emerytury na nowo
fot. Shutterstock/New Africa (ilustracyjne)

Składka wpłacana na konto emerytalne rodzica i iloraz rodzinny w PIT. Oto propozycje „prorodzinnych” zmian w prawie autorstwa Instytutu Ordo Iuris.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

Nie jest nowością, że Ordo Iuris dąży do umocnienia pozycji rodziny, w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, w polskim prawodawstwie.

Dr Tymoteusz Zych, wiceprezes organizacji wraz z redakcją katolickiego magazynu Polonia Christiana miał wziąć udział w spotkaniu organizowanym pod hasłem "Dlaczego trzeba walczyć z plagą rozwodów?” W sieci zawrzało, a po lekturze niektórych doniesień medialnych można było odnieść wrażenie, że Ordo Iuris chce zakazać rozwodów.

O ile wprowadzenie takiego zakazu wydaje się mało prawdopodobne, o tyle wejście w życie innych propozycji tej organizacji ma większe szanse na powodzenie. Ordo Iuris przygotowało propozycje nowelizacji szeregu ustaw. Chodzi o wzmocnienie roli rodziny w polskim prawodawstwie.

Zobacz także

Nowela ustawy o PIT, zmiany w systemie emerytalnym czy reforma kodeksu rodzinnego. To tylko część aktów prawnych, w których organizacja chce wprowadzić zmiany. Co konkretnie proponuje?

Diagnoza Ordo Iuris: małżeństwa są dyskryminowane

Jak informuje organizacja w dokumencie  przedstawiającym pakiet rozwiązań prorodzinnych w prawie, „konieczna jest eliminacja z obiegu prawnego przepisów dyskryminujących ekonomicznie małżeństwa”. O czym mowa? Na przykład o ulgach dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Ordo Iuris sugeruje, że osoby zdefiniowane prawnie jako samotnie wychowujące dzieci, w rzeczywistości mogą pozostawać w nieformalnych związkach, czyli konkubinatach. Jak wskazuje organizacja, w praktyce beneficjentami np. preferencji podatkowych są nie tylko osoby, które samotnie wychowują dzieci – czyli grupa, która zgodnie z postanowieniami ustawy zasadniczej wymaga szczególnego wsparcia.

 Niejednokrotnie wskutek wadliwego zdefiniowania pojęcia samotne wychowywanie dziecka oraz niejednoznacznego ujęcia przepisów, promowana jest sytuacja, w której rodzic rozwodzi się i angażuje w związek nieformalny 

– informuje Ordo Iuris

Zdaniem organizacji, w niektórych ustawach preferowane względem małżeństwa są nie tyle konkubinaty, ale związki nieformalne z osobą, który nie jest rodzicem dziecka. Chodzi tu o ulgi w podatkach dla samotnie wychowujących dzieci, o świadczenia rodzinne, przepisy dotyczące rekrutacji do przedszkoli czy żłobków a także np. o warunki programu Mieszkanie plus.

Zobacz także

Innymi słowy, zdaniem organizacji na pierwszeństwo w naborze do przedszkola, priorytet w rozpatrywaniu wniosków o zasiłek rodzinny czy dopłatę do czynszu a także na preferencyjne traktowanie przez skarbówkę liczyć mogą osoby samotnie wychowujące dzieci.

Zdaniem organizacji, wadliwa definicja osoby samotnie wychowującej dziecko prowadzi do nadużyć. Ordo Iuris chce więc zmian w szeregu ustaw i wprowadzenie takiej definicji, która z kręgu beneficjentów wykluczałaby osoby żyjące w konkubinacie.

Zobacz także

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny

Poza zmianami dotyczącymi preferencyjnego traktowania małżeństw, Ordo Iuris rozprawia się także z fundamentalną, konstytucyjną definicją tego słowa.

Zdaniem organizacji, orzecznictwo europejskie dotyczące legalizacji związków jednopłciowych czy wskazania w akcie urodzenia dwóch osób jednej płci prowadzi do „osłabienia albo wręcz zakwestionowania konstytucyjnego standardu ochrony małżeństwa i rodziny”.

 Zmiany mają na celu wykluczenie ryzyka stosowania przez sądy przepisów prawa obcego traktujących relacje jednopłciowe jako instytucje prawa rodzinnego 

– czytamy w dokumencie

Podatki i emerytury w zależności od liczby dzieci

Ordo Iuris zwraca uwagę także na problemy związane ze wskaźnikiem dzietności. Receptą na problemy demograficzne miałyby być zmiany w ustawie o PIT i o systemie emerytalnym. Rozliczenie podatku dochodowego w rodzinie, zdaniem organizacji, powinno być oparte o tzw. iloraz rodzinny. Jak to działa? Deklarowany dochód dzielimy na każdego członka rodziny, przez co maleje podstawa opodatkowania, a tym samym kwota podatku do zapłaty. Taki podział miałby obowiązywać z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku na każdego członka rodziny.

 Aktualnie regulacje pozwalają na opodatkowanie faktycznych dochodów osób bezdzietnych, natomiast w przypadku rodzin z dziećmi w ogóle nie uwzględnia się faktu podziału dochodu między wszystkich członków rodziny 

– informuje Ordo Iuris

Organizacja proponuje też trwałe zwolnienie rodziców wielodzietnych z obowiązku płacenia podatku dochodowego do wysokości pierwszego progu podatkowego tj. do kwoty 85 528 złotych. Zabiega także o znaczne zwiększenie wysokości ulgi podatkowej przysługującej rodzinom, w szczególności posiadającym troje lub więcej dzieci.

Zobacz także

Ordo Iuris chce także uwzględnić kwestię wychowania dzieci przy nabyciu prawa od emerytury. Zgodnie z powszechną, obowiązującą zasadą, kwota emerytury zależna jest od płaconych w trakcie aktywności zawodowej składek. Organizacja zarzuca jednak, że „praca niezarobkowa związana z wychowaniem dzieci jest w systemie niewidoczna”. Jak rozwiązać ten problem?

 Propozycja Ordo Iuris zakłada umożliwienie przekazywania środków pochodzących z części składki emerytalnej dziecka, bezpośrednio na konto emerytalne rodzica 

– czytamy w broszurze

Przykład? Każdy pracownik miałby możliwość płacy 4 procent podstawy wymiaru składki na konto każdego z rodziców. Instytut zaznacza, że beneficjentami byliby wyłącznie biologiczni, lub adopcyjni rodzice – nie więcej niż dwie osoby.

Zobacz także

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris  to polska organizacja pozarządowa z siedzibą w Warszawie działająca w formie fundacji. Jej statutowym celem są „badania nad kulturą prawną i duchowym dziedzictwem, w którym jest zakorzeniona kultura polska oraz propagowanie ich w życiu publicznym i systemie prawnym”.  Organizacja znana jest przede wszystkim z konserwatywnych poglądów. W sejmowej debacie na temat zaostrzenia aborcji, jej postulowali za całkowitym zakazem przerywania ciąży. Jest także przeciwna działalności środowisk LGBT.

RadioZET.pl/Ordo Iuris