Zamknij

Orange dzieli się swoją siecią światłowodową z T-Mobile. Operator będzie musiał zapłacić Orange 275 mln zł na wstępie

Olga Papiernik
23.07.2018 11:31
ORANGE
fot. Daniel Miter/east news

Orange Polska podpisało z T-Mobile Polska dziesięcioletnią umowę w sprawie dostępu telekomunikacyjnego do sieci światłowodowej Orange Polska w zakresie transmisji danych (Bitstream Access - BSA), podał operator. Opłata wstępna dla Orange to 275 mln zł.

Orange światłowód

Orange Polska zapewni hurtowy dostęp do swojej sieci w celu świadczenia usług BSA w oparciu o własną infrastrukturę światłowodową dla klientów T-Mobile, w budynkach wielorodzinnych na obszarach nieregulowanych. Współpraca obejmie gospodarstwa domowe, które znajdą się w zasięgu usług światłowodowych do końca 2018 roku (około 1,7 mln gospodarstw domowych).

Z tego tytułu T-Mobile zapłaci na rzecz Orange Polska:

a. Opłatę wstępną za dostęp do sieci w wysokości 275 mln zł, która nie podlega zwrotowi (z wyjątkiem przypadku, w którym dostęp nie zostanie udzielony). Opłata zostanie wniesiona w dwóch równych ratach, z których pierwsza będzie płatna po podpisaniu umowy, a druga - po tym, gdy dostęp do infrastruktury zostanie udzielony.

b. Opłatę miesięczną za każdego klienta uzależnioną od parametru prędkości usługi oraz roku, w którym dane gospodarstwo domowe zostało objęte zasięgiem sieci światłowodowej. Po upływie dziesięciu lat stawka opłaty zostanie ustalona na poziomie cen regulowanych i powiększona o marżę.

T-Mobile pokryje także różne inne opłaty, np. związane z instalacją usług i serwisem technicznym, a także jednorazowe koszty związane z integracją systemów informatycznych.

Umowa została zawarta na dziesięć lat, przy czym zostanie automatycznie przedłużona na dalsze pięć lat, o ile T-Mobile osiągnie ustaloną liczbę klientów przyłączonych do sieci Orange Polska. Po upływie okresu obowiązywania umowy, może ona zostać wypowiedziana przez każdą ze stron przy zachowaniu 60-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Strony określiły warunki korzystania z sieci światłowodowej zbudowanej lub nabytej przez Orange Polska po 2018 roku, co będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy i zapłaty nowej opłaty wstępnej, której wysokość będzie zależeć od liczby gospodarstw domowych.

Współpraca hurtowa przyczyni się do szybszej monetyzacji inwestycji Orange Polska w sieć światłowodową i promocji łączy światłowodowych jako superszybkiej szerokopasmowej technologii w Polsce. Zmaksymalizuje również wykorzystanie infrastruktury Orange Polska, przy uniknięciu dublowania sieci światłowodowych w tych samych lokalizacjach przez innych operatorów, a także przyspieszy konwergencję usług telekomunikacyjnych na rynku polskim w oparciu o łącza światłowodowe. Powyższa transakcja nie została zawarta na zasadach wyłączności i Orange Polska jest otwarty na negocjacje z innymi operatorami warunków dostępu hurtowego do swojej sieci światłowodowej, podał operator.

ISBnews/OP