Zamknij

UWAGA! Pociągi w Polsce przyspieszą. Ile będą mogły jeździć?

Olga Papiernik
06.06.2018 12:35
pociąg pendolino
fot. Wojciech Strozyk/east news

Podniesienie dopuszczalnej prędkości pociągów w Polsce do 250 km/h zakłada opublikowany w środę projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Obecne obowiązujące regulacje przewidują maksymalną prędkość pociągów poruszających się po magistralach kolejowych równą 200 km/h.

Resort wyjaśnia w uzasadnieniu, że w Polsce prowadzenie ruchu z prędkością powyżej 160 km/h z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS odbywa się od kilku lat.

Jest 200 km/h będzie 250 km/h

"Aktualnie pociągi kursują z prędkością maksymalną 200 km/h, jednakże istnieją plany wprowadzenia na linii kolejowej nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa) prędkości rzędu 230/250 km/h. Wprowadzenie takich prędkości wymaga przygotowań na wielu płaszczyznach, również dostosowania przepisów dotyczących prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji" - czytamy w uzasadnieniu.

Według resortu najważniejszą zmianą jest usunięcie przepisu o pierwszeństwie niektórych konkretnych sygnałów nad wskazaniami pulpitu pokładowego systemu ERTMS/ETCS. Po zmianie rozporządzenia zasadą będzie, że maszynista prowadzi pociąg przede wszystkim w oparciu o wskazania systemu ERTMS/ETCS. W projekcie zrezygnowano ponadto z oznaczania na szlaku ograniczeń prędkości do 160 km/h lub wyższych.

Jak informuje resort jednocześnie na ostatnim etapie prac legislacyjnych jest projekt zmiany rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Kolej stanie się bardziej atrakcyjna

Według ministerstwa infrastruktury podniesienie prędkości przyczyni się do skrócenia czasów przejazdów, zwiększenia liczby przewożonych pasażerów i towarów oraz uatrakcyjnienia transportu kolejowego jako środka komunikacji dalekobieżnej.

PAP/Łukasz Pawłowski/OP