Zamknij

Rachunki za prąd podwójnie zaskoczą. Opłata mocowa w górę

01.10.2021 10:02
Rachunki za prąd w górę
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Podwyżki cen prądu są nieuniknione. Rachunki za energię mogą jednak zaskoczyć podwójnie: wyższe będą także stawki opłaty mocowej.

Opłata mocowa to od stycznia 2021 roku nowa pozycja na naszych rachunkach za prąd. Dostawcy energii pobierają ją jako rekompensatę za wyższe koszty funkcjonowania rynku mocy w Polsce.  Urząd Regulacji Energetyki tłumaczy, że częściowo wynagradza ona także wytwórcom energii za gotowość dostarczania energii do sieci.

Innymi słowy, to opłata, która zdaniem ustawodawcy ma zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne. W 2022 roku, jak podaje urząd, stawki tej opłaty będą wyższe, przez co za prąd zapłacimy więcej. Wzrost opłaty mocowej na przyszły rok, zdaniem URE, wynika głównie ze zmiany sposobu kalkulacji stawek.

Opłata mocowa w 2022 roku. Stawki

Do końca września każdego roku URE musi oszacować stawki opłaty za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego i podać ich wysokość do publicznej wiadomości. Z komunikatu urzędu wynika, że w przyszłym roku zapłacimy więcej. Zdaniem URE to konieczne zabezpieczenie nas przed tzw. blackoutem.

Opłata odzwierciedla płatności dla dostawców mocy, które zostały zakontraktowane w wyniku przeprowadzonych aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczone będą na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych, a także aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na nią 

Rafał Gawin, Prezes URE

Urząd poinformował o zmianie sposobu wyliczania stawek tej opłaty, co ma być głównym powodem podwyżek. Reformę wymusiła nowela ustawy o rynku mocy przyjęta we wrześniu bieżącego roku. Nowelizacja ta rozszerzyła grupy odbiorców, którzy będą płacili zryczałtowaną opłatę mocową zależną od rocznego zużycia energii. W 2021 roku opłatą zryczałtowaną - określoną w złotych na miesiąc i zależną od rocznego zużycia energii - objęte były tylko gospodarstwa domowe.

Nowela wyróżnia cztery grupy odbiorców według proporcji między zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza nimi. – Ten podział ma przełożyć się na większą stabilność poboru energii. Każdej z czterech grup o różnej stabilności przyporządkowany został współczynnik korygujący bazową stawkę opłaty mocowej – wyjaśnia Rafał Gawin.

URE tłumaczy, że zważywszy na rekordowe zużycie energii w ostatnim czasie przez polskie gospodarstwa domowe „konieczne jest premiowanie takiego jej zużywania, które jak w najmniejszym stopniu wpływa na szczytowe zapotrzebowanie na energię”. Niższe stawki mają zachęcić odbiorców do świadomego zużywania energii. Ile zapłacą gospodarstwa domowe?

Stawki opłaty mocowej 2022
fot.

URE

Od 2,37 do 13,25 zł netto miesięcznie wyniesie w 2022 r. stawka opłaty mocowej dla gospodarstw domowych i innych mniejszych odbiorców.

  • Gospodarstwa zużywające poniżej 0,5 MWh rocznie zapłacą 2,37 zł miesięcznie
  • Gospodarstwa o zużyciu od 0,5 do 1,2 MWh rocznie zapłacą 5,68 zł 
  • Przy zużyciu 1,2-2,8 MWh rocznie opłata wyniesie 9,46 zł
  • Dla gospodarstw o zużyciu ponad 2,8 MWh rocznie - 13,25 zł miesięcznie.

RadioZET.pl/URE