Zamknij

Odliczenie darowizn w PIT. Podwójna ulga w 2021 roku

09.03.2021 14:46
Odliczenie darowizn w PIT
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Darowizny przekazane np. organizacjom charytatywnym można odliczyć od zarobków, a tym samym zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty.

PIT można korzystnie rozliczyć wykorzystując dostępne ulgi. Darczyńcy, którzy wpłacili w minionym roku pieniądze na organizację charytatywną lub Kościół, mogą zaoszczędzić na rocznym rozliczeniu ze skarbówką. 

Za darowiznę podlegającą odliczeniu uznaje się także sprzęt komputerowy i inne darowizny rzeczowe przekazane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Jak odliczyć darowiznę od podatku?

W zależności od rodzaju opodatkowania, darowizna może pomniejszyć podstawę opodatkowania, którą stanowi przychód lub dochód. Tym samym podatnicy zmniejszą należność, którą muszą wpłacić skarbówce lub zagwarantują sobie wyższy zwrot podatku. Takiego odliczenia można dokonać na formularzach: PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

W odróżnieniu od 1 proc. PIT, którzy można przekazać danej organizacji, w przypadku odliczenia darowizn dla skarbówki nie ma znaczenia, czy obdarowany ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Darowizny na rzecz walki z pandemią odliczymy podwójnie

W związku z walką z pandemią, resort finansów zdecydował o zwiększeniu kwoty ulgi dla darczyńców. Innymi słowy, niektóre darowizny będzie można odliczyć podwójnie. Mowa o darowiznach (gotówkowych lub rzeczowych) na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Darowizny przekazane:

  • do końca kwietnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości większej niż wartość darowizny – 200 proc. wartości darowizny,
  • w maju 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150 proc. wartości darowizny,
  • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny,
  • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 200 proc. wartości darowizny,
  • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150 proc. wartości darowizny,
  • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny

Inne darowizny z limitem

Darowizny na działalność pożytku publicznego odlicza się do kwoty nieprzekraczającej 6 proc. dochodu/przychodu darczyńcy. Taka sama zasada dotyczy darowizny krwi.

Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego, honorowego krwiodawstwa oraz kształcenia zawodowego.

W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Co istotne, należy posiadać potwierdzenie przekazania takiej darowizny.

Należy też pamiętać, że nie można odliczyć tych darowizn, które w jakiejkolwiek formie zostały zwrócone podatnikowi lub jeśli ten zaliczył ten wydatek do kosztów podatkowych.

RadioZET.pl