Zamknij

Od 2022 roku 400 plus. Duże zmiany w pomocy rodzinom

14.07.2021 14:57
dziecko w żłobku
fot. Jan GRACZYNSKI/East News

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podało pierwsze konkretne informacje na temat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli programu 1000 plus. Przy okazji zdradziło, że rodzice dzieci nieobjętych nowym świadczeniem będą otrzymywać 400 zł.

1000 plus będzie przysługiwać na drugie i kolejne dzieci w wieku 12-36 miesięcy. Wypłata świadczeń rozpocznie się w styczniu 2022, o rok wcześniej, niż początkowo planował rząd.

W komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o spodziewanym objęciem RKO 410 000 dzieci pojawiła się informacja, że na potomków do lat trzech niekwalifikujących się do programu przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości 400 zł.

400 plus na pobyt dziecka w instytucji opieki publicznej. Środki dla nieobjętych 1000 plus

Depopulacja Polski trwa. Rząd stara się odwrócić niekorzystne trendy demograficzne nagradzając Polaków za posiadanie dzieci. Strategia ta zostanie w Polskim Ładzie rozwinięta, gdyż do znanego już programu Rodzina 500 plus dołączy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

To 12 000 zł, które będzie wypłacane w ratach na drugie i następne dzieci w rodzinie. Środki będzie można odbierać rok lub dwa lata (po 1000 zł lub 500 zł), gdy dzieci będą miały między 12 a 36 miesięcy.

MRiPS oszacowało, że w pierwszym roku funkcjonowania RKO obejmie 410 000 dzieci. To jednak nie koniec informacji, jakie przekazał resort. Okazało się bowiem, że trwają prace nad zmianą w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, by wprowadzić 400 plus.

Środki w postaci dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna mają przysługiwać na dzieci, które nie będą objęte nowym świadczeniem opiekuńczym.

Dofinansowanie będzie przysługiwać w wysokości 400 zł miesięcznie i będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. Szacuje się, że tym wsparciem zostanie objętych około 108 tysięcy dzieci.

komunikat MRiPS

Resort stwierdził, że dzięki nowym przepisom umożliwiona zostanie również integracja różnych źródeł dofinansowania (środki krajowe, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz Krajowego Planu Odbudowy) na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ma to ułatwić samorządom tworzenie nowych żłobków czy klubów dziecięcych.

Zapytaliśmy ministerstwa, na jakie konkretnie warunki trzeba będzie spełnić, żeby otrzymać 400 plus. Informacją podzielimy się, gdy tylko otrzymamy odpowiedź. Nowe świadczenie będzie uzupełniać 500 plus, a nie go zastępować.

RadioZET.pl/MRiPS