Zamknij

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły

Olga Papiernik
04.01.2018 14:17
Obroty na rynku głównym GPW wzrosły
fot. East News

- Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy w całym 2017 r. wzrosła o 28,9% r/r do poziomu 260,98 mld zł. W samym grudniu wartość obrotów wyniosła 17,77 mld zł, co oznacza spadek o 22,8% r/r, podała giełda.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń w 2017 r. wzrosła o 24,7% r/r do poziomu 236,44 mld zł. W grudniu wartość ta spadła o 23,8% r/r, do poziomu 16,42 mld zł.

Liczba transakcji w ramach arkusza zleceń w całym 2017 r. wyniosła 20,04 mln (wzrost o 14% r/r). W grudniu liczba transakcji sięgnęła 1,51 mln (spadek o 7,5% r/r), zaś średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń była na poziomie 864,3 mln zł, o 15,7% niższym niż rok wcześniej.

Kapitalizacja 432 spółek krajowych notowanych na głównym rynku wyniosła na koniec grudnia 710,34 mld zł (170,31 mld euro) na koniec 2017 r. Łączna kapitalizacja 482 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec grudnia tego roku 1 419,22 mld zł (340,27 mld euro).

W grudniu 2017 r. na rynku głównym zadebiutowały spółki Marvipol Development, NanoGroup, Tower Investments, R22 oraz Hollywood, których łączna wartość ofert wyniosła 117,7 mln zł.

W grudniu 2017 r. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych, o dwie mniej niż rok wcześniej, a w całym 2017 r. 250 sesji, wobec 251 w 2016 r.

Obroty ogółem na NewConnect wzrosły o 7,9% r/r do 1,47 mld zł w 2017 r.

Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect w 2017 r. wzrosła o 7,9% r/r do 1 468 mln zł. W grudniu ub.r. wartość ta spadła o 43,1% r/r do 79,84 mln zł, podała giełda.

Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w 2017 r. wzrosła o 10,4% do 1 322 mln zł. Natomiast w grudniu ub.r. wartość ta spadła o 29,7% r/r do poziomu 71,37 mln zł, podano w komunikacie.

Na NewConnect w grudniu 2017 r. zadebiutowały spółki Dook, Govena Lighting i Huckleberry Games, których łączna wartość ofert wyniosła 6 mln zł.

W grudniu 2017 r. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych, o dwie mniej niż rok wcześniej, a w całym 2017 r. 250 sesji, wobec 251 w 2016 r.

Obroty ogółem na rynku Catalyst spadły o 11,1% r/r do 2,78 mld zł w 2017 r.

Łączna wartość obrotów na rynku Catalyst spadła o 11,1% r/r do 2,78 mld zł w 2017 r. W samym grudniu 2017 r. wyniosła 260,05 mln zł, co oznacza wzrost o 42,7% w skali roku, podała giełda.

Wartość obrotów na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 55,9% r/r do 241,73 mln zł w grudniu. W 2017 r. wartość obrotów w ramach arkusza zleceń wyniosła 2,39 mld zł, co oznacza wzrost o 1,8% r/r.

"Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 95,8 mld zł na koniec grudnia 2017 r. wobec 81,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. " - czytamy także w komunikacie.

W grudniu 2017 r. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych, o dwie mniej niż rok wcześniej, a w całym 2017 r. 250 sesji, wobec 251 w 2016 r.

Obrót energią elektryczną na TGE spadł r/r do 111,7 TWh w 2017 r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym Towarowej Giełdy Energii (TGE) w 2017 r. wyniósł 111,7 TWh, co oznacza spadek o 11,8% r/r, podała giełda.

Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku transakcji terminowych w 2017 r. wyniósł 86,41 TWh, co oznacza spadek o 12,7% r/r. W przypadku transakcji na rynku spot w tym samym okresie odnotowano spadek wolumenu obrotu o 8,6% r/r do poziomu 25,25 TWh. W grudniu 2017 r. obrót na rynku terminowym wzrósł o 74,4% do 10,79 TWh, natomiast na rynku spot spadł o 3,7% do 2,53 TWh.

"Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynkach spot i terminowym wyniósł w grudniu 2017 r. 5,2 TWh, co oznacza wzrost o 29% r/r. W całym 2017 r. wolumen ten wyniósł 59,1 TWh, czyli wzrósł o 16,7% w stosunku do roku 2016. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") sięgnął w grudniu 2017 r. 55,7 ktoe, w porównaniu do 64,6 ktoe rok wcześniej. W całym roku 2017 r. wolumen ten wzrósł o 27% do poziomu 399,9 ktoe" - czytamy w komunikacie.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w 2017 r. 138,7 TWh wobec 114,5 TWh w 2016 r.

Obrót gazem w ramach transakcji spot spadł o 2,5% r/r i wyniósł 23,99 TWh w 2017 r. Obrót w ramach transakcji terminowych wzrósł o 27,6% r/r do 114,66 TWh. W grudniu ub.r. obrót na rynku spot wyniósł 2,14 TWh po spadku o 38,7% r/r, a na rynku terminowym 5,42 TWh, po spadku o 41,5% r/r.

ISBnews/OP