Zamknij

Obniżka VAT do 22 procent? Kancelaria Premiera komentuje

14.08.2020 18:12
Obniżka VAT musi poczekać
fot. Shutterstock/Bartolomiej Pietrzyk (ilustracyjne)

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów znalazła się ustawa odraczająca obniżkę stawek podatku od towarów i usług. Podatki będą niższe, ale dopiero wtedy, gdy gospodarka wróci do normy.

- Z powodu epidemii i konieczności odbudowy gospodarki obniżka stawek VAT o 1 pkt proc. od 2021 roku nie byłaby uzasadniona - informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Rząd planuje przyjąć projekt, który odracza obniżkę podatków. VAT spadnie wtedy, gdy będziemy mieli do czynienia z "trwale dobrą kondycją budżetu". W praktyce zatem, obiecana obniżka może być odraczana jeszcze przez lata.

Obniżki VAT nie będzie. Czekamy na lepsze czasy?

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID -19 ustawodawca odniósł się do pomysłu obniżenia stawek podatku od towarów i usług o 1 punkt procentowy.

Zobacz także

Zgodnie z ustawą, którą rząd zamierza przyjąć w trzecim kwartale tego roku, na obniżkę musimy jeszcze poczekać. Odroczenie na bliżej nieokreślony termin obniżki podatku uzasadnione jest koniecznością „finansowania istotnych zadań publicznych, związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.”.

Zobacz także

W informacji czytamy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o VAT podwyższone o 1 punkt procentowy stawki tego podatku obowiązują do końca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione określone warunki makroekonomiczne. Na podstawie danych za rok 2019 rok, polska gospodarka spełniła te warunki, co oznaczałoby powrócenie do niższych stawek VAT od dnia 1 stycznia 2021 r.

Jednak warunki te, z uwagi na epidemię COVID-19, nie zostały spełnione w sposób trwały. Epidemia COVID-19 oznacza konieczność zapewnienia środków finansowych na walkę z jej skutkami i wspieranie ożywienia gospodarczego, przy równoczesnym zachowaniu stabilności fiskalnej. Ze względu na obowiązujący stan epidemii oraz konieczność odbudowy gospodarki, obniżka stawek VAT nie byłaby obecnie działaniem uzasadnionym 

– czytamy w komunikacie KPRM

Zdaniem rządu, przyszłoroczna obniżka VAT uszczupliłaby dochody budżetowe, które niezbędne są do odbudowania gospodarki.  

Zobacz także

Kiedy zatem możemy liczyć na obniżkę VAT do 22 i 7 proc.? Powrót do niższych stawek nastąpi po roku, w którym zostaną spełnione dwa warunki. Po pierwsze chodzi o stosowanie stabilizującej reguły wydatkowej, po drugie – osiągnięcie określonych wskaźników makroekonomicznych.

Obniżenie stawek VAT będzie zatem powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, co jest uzasadnione faktem, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa 

– czytamy w uzasadnieniu

RadioZET.pl/PAP