Zamknij

Obniżenie wieku emerytalnego będzie kosztować 9 mld zł

Olga Papiernik
17.01.2018 12:40
Obniżenie wieku emerytalnego będzie kosztować 9 mld zł
fot. PAP Foto

Mówiąc o budżecie na 2018 r. minister finansów oceniła, że gwarantuje on rozwój bez generowania nierównowagi, a założony poziom maksymalnego deficytu - niższy o 18 mld zł niż w 2017 r. - jest wyrazem troski rządu o stabilność finansów publicznych. Podkreśliła też, że całość deficytu FUS zostanie pokryta z dotacji budżetowej i nie przewiduje się zaciągania przez Fundusz pożyczek. Przy czym koszty obniżenia wieku emerytalnego per saldo dla FUS w 2018 r. mają wynieść ok. 9 mld zł.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Czerwińska w Senacie: przyrost nominalnego długu publicznego wyhamował

- Mamy zahamowanie przyrostu nominalnego długu publicznego - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska w Senacie. Jak mówiła, według wstępnych szacunków na koniec 2017 r. dług w relacji do PKB spadł o ok. 2 pkt rdr.

Senat w środę zajmuje się ustawą budżetową na 2018 r. Senacka komisja finansów rekomenduje przyjęcie ustawy budżetowej bez poprawek.

Prezentując senatorom budżet, minister Czerwińska powiedziała m.in. że według wstępnych danych, dług publiczny na koniec 2017 r. powinien nominalnie być na poziomie długu na koniec 2016 r., który wyniósł 928,7 mld zł. Zastrzegła, ze dokładne dane będą znane najwcześniej pod koniec marca. Jednak, jak podkreśliła, "już dzisiaj widać, że mamy do czynienia z zahamowaniem przyrostu nominalnego długu". Minister finansów dodała, że zgodnie z tymi szacunkami dług w relacji do PKB na koniec 2017 r. powinien wynieść ok. 52 proc., co oznacza spadek o ok. 2 pkt. proc. rok do roku, ponieważ na koniec 2016 r. relacja ta wynosiła 54,1 proc.

Mówiąc o "obrazie makroekonomicznym" polskiej gospodarki, Czerwińska oceniła, że w IV kw. 2016 r. wróciła ona na ścieżkę szybkiego wzrostu, a głównym czynnikiem generującym ten wzrost jest popyt krajowy, w tym konsumpcja.

Minister finansów oceniła też, że zaplanowane wydatki zabezpieczają wszystkie priorytety rządu - w tym program 500+ i wzrost wydatków na obronę - przy utrzymaniu kosztów obsługi długu na poziomie 30 mld zł. Mówiąc o planowanym wzroście dochodów wskazała, że będzie on skutkiem zarówno dobrej koniunktury, jak i zmian systemowych, odbudowujących strumień dochodów podatkowych i uszczelnienia systemu podatkowego.

PAP/Wojciech Krzyczkowski/OP