Zamknij

Nowak z MF: Przedterminowy wykup obligacji USD da ok. 39 mln zł oszczędności

Olga Papiernik
06.12.2017 15:25
Nowak z MF: Przedterminowy wykup obligacji USD da ok. 39 mln zł oszczędności
fot. East News

Przedterminowy wykup obligacji dolarowych zmniejszy wydatki odsetkowe w dwóch najbliższych latach o łączną kwotę ok. 39 mln zł, poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak.

"Na przeprowadzonym dzisiaj przetargu odkupu obligacji nominowanych w USD o terminie zapadalności 15.07.2019 r. i oprocentowaniu 6,375% odkupiliśmy papiery o wartości nominalnej 461,5 mln USD, co stanowi 16% aktualnej wartości zadłużenia w tej obligacji. Operacja sfinansowana została ze środków walutowych MF, pozyskanych w tym roku na rynku euro, gdzie ostatnia transakcja przeprowadzona w listopadzie br. miała ujemną rentowność. Przedterminowy wykup obligacji dolarowych pozwala nam na zmniejszenie wydatków odsetkowych w dwóch najbliższych latach o łączną kwotę ok. 39 mln zł (uwzględniając koszt refinansowania oraz koszty odkupu, w tym premię w cenie ponad wartość nominalną oraz narosłe odsetki)" - napisał Nowak w komentarzu do wyników przetargu odkupu.
Ministerstwo Finansów odkupiło na dzisiejszym przetargu obligacje serii US731011AR30 o wartości 461,507 mln USD. Inwestorzy zgłosili do odkupu obligacje o wartości 464,295 mln USD.

Ministerstwo zapowiadało wcześniej, że planuje odkupić na przetargu obligacje tej serii o wartości do 700 mln USD.

ISBnews/OP