Zamknij

OFE. Polacy nie wnioskują o dziedziczenie środków po zmarłych

01.04.2021 19:49
OFE. Dziedziczenie środków po zmarłych
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Aż 538 mld zł znajduje się na subkontach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Część tej kwoty należy do zmarłych płatników. Rząd pracuje nad zmianami w dziedziczeniu pieniędzy z OFE. Istnieje ryzyko utraty części środków

Otwarte Fundusze Emerytalne zawierają środki, które podlegają dziedziczeniu. Choć niewiele osób o tym wie, istnieje prawo do wypłaty pieniędzy zgromadzonych w OFE w razie przedwczesnej śmierci ubezpieczonego.

- Ponieważ inicjatywa ws. pieniędzy z subkonta należy do spadkobierców, a ci często nie mają tej świadomości, że mogliby je pobrać, to część środków zalega w systemie emerytalnym i nie jest w ogóle wypłacana – mówi ekonomista Paweł Wojciechowski.

ZUS nie próbuje szukać rodziny zmarłego

Zdaniem ekonomisty Pawła Wojciechowskiego jest to jawna niesprawiedliwość, że spadkobiercy nie wiedzą o istnieniu środków, które im się należą i mogą nigdy do nich nie dotrzeć.To zdanie podziela również Andrzej Radzisław,ekspert prawa pracy i ubezpieczeń z kancelarii Goźlińska Petryk i Wspólnicy.

Pieniądze z OFE, które należą się bliskim po śmierci ubezpieczonego, nie są im często wypłacane dlatego, że wielu niedoszłych emerytów nie wyznaczyło przed swoją śmiercią osób uposażonych, a nawet jeśli to robili, to od momentu upoważnienia takiej osoby, do chwili zgonu ubezpieczonego, upływało często wiele lat i podane ZUS-owi dane są już nieaktualne

Andrzej Radzisław, ekspert prawa pracy i ubezpieczeń z kancelarii Goźlińska Petryk i Wspólnicy

Nie ma oficjalnych danych na temat liczby kont, na których zalegają po zmarłych pieniądze z OFE. Istotny jest jednak fakt, że środki jeszcze podlegają dziedziczeniu bez limitów czasowych. Jeśli zmarły nie miał spadkobierców, wówczas pozostawione finanse przejmuje gmina, w której mieszkał przed śmiercią.

OFE. Jak odzyskać pieniądze

W 2020roku ZUS wypłacił z subkont ubezpieczonych, którzy nie byli członkami OFE, 520 mln zł. Średnia wysokość wypłat wynosiła 13 152 zł. Tyle przeciętnie dostali z ZUS spadkobiercy osoby przedwcześnie zmarłej, która nie należała do OFE. Odzyskanie środków nie jest proste, jeśli zmarły nie wskazał wcześniej spadkobiercy. Warto też wcześniej pamiętać o zaktualizowaniu danych kontaktowych do wyznaczonej osoby.

Jeżeli zmarła osoba należało do OFE, wówczas należy bezpośrednio do funduszu emerytalnego złożyć odpowiedni wniosek o wypłatę. W ciągu 14 dni musi nastąpić powiadomienie ZUS-u o jego wpłynięciu. Zakład ma następnie trzy miesiące na dokonanie podziału środków zapisanych na subkoncie zmarłego. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zmarły nie należał do OFE. W takim przypadku ZUS samodzielnie wykonuje podział pieniędzy z subkonta.

- W takim przypadku Zakład informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie osoby zmarłej o możliwości złożenia wniosku o wypłatę, mimo że przepisy ustawy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku - podkreśla w money.pl Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS.

Rząd pracuje nad zmianami w dziedziczeniu pieniędzy z OFE. Politycy chcą zlikwidować dziedziczenie środków, które są zgromadzone na naszych subkontach w ZUS oraz tych, które trafią do Zakładu w wyniku likwidacji OFE. Odziedziczyć będzie można tylko te pieniądze, które przekażemy do IKE.

RadioZET.pl/money.pl