Zamknij

Nowy program pomocowy. Wnioski tylko do 30 listopada 2020

12.10.2020 17:08
szkolenie
fot. Shutterstock

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać nową pomocą od państwa. Program „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” przewiduje pokrycie 80 procent kosztów szkoleń dla pracowników.

Tarcze antykryzysowe przechodzą do historii, wciąż jednak można skorzystać z pomocy państwa. Do końca roku małym przedsiębiorcom przysługuje mikropożyczka, która – po zachowaniu prostych warunków – jest w całości umarzana z urzędu.

Do 30 listopada 2020 zaś można skorzystać z pomocy doradczej i szkoleniowej, która ma pomóc w dostosowaniu się do nowych, pandemicznych realiów rynkowych. Na przedsiębiorców czeka pula 57 mln złotych.

Dotacje dla przedsiębiorstw na szkolenia i usługi doradcze. Jak je dostać?

Dofinansowanie pokrywające do 80 procent wartości kosztów kwalifikowanych usług, z których chce skorzystać przedsiębiorstwo, dostępne jest do 30 listopada 2020.

Zobacz także

Z programu „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” mogą skorzystać biznesy działające w jednej z poniższych sektorów rynkowych:

 • IT
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • żywność wysokiej jakości
 • komunikacja marketingowa
 • odzysk surowców
 • finansowa
 • cyberbezpieczeństwo i telekomunikacja
 • przemysł chemiczny
 • motoryzacja
 • chemia
 • gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja
 • handel
 • przemysł kosmiczny i lotniczy
 • usługi rozwojowe

Zobacz także

Akcja prowadzona jest przez PARP i finansowana ze środków unijnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Żeby ubiegać się o dotacje, trzeba wypełnić formularz rejestracyjny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pomoc przyznawana jest na zasadach refundacyjno-zaliczkowych. Po wypełnieniu formularza ze zgłaszającym skontaktuje się operator właściwy dla sektora, którego zadaniem będzie zdefiniowanie potrzeb oraz wskazanie najbardziej przydatnych dla danego przedsiębiorstwa szkoleń i usług doradczych z Bazy Usług Rozwojowych.

Zagłosuj

Skorzystaliście z tarcz antykryzysowych?

Liczba głosów:

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 listopada 2020 roku.

RadioZET.pl/mambiznes.pl