Zamknij

Nowy fundusz do zwalczania smogu

Olga Papiernik
03.07.2018 19:41
korek
fot. Piotr Kamionka/east news

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. I jest to związana z realizacją rządowego programu walki o czyste powietrze.

Fundusz będzie finansował projekty związane z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. W ten właśnie sposób rząd chce zachęcić do wybierania paliw alternatywnych, m.in. energii elektrycznej, CNG, LNG oraz wodoru, a tym samym doprowadzić do ograniczania smogu. Pieniądze mają trafiać w pierwszej kolejności do miast, gdzie problem zanieczyszczeń komunikacyjnych jest największy.

Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie z FNT pozostaje bardzo szeroki. Na wsparcie mogą liczyć m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy. Zarządzanie FNT powierzono Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dysponentem FNT będzie Ministerstwo Energii. Natomiast trzecim uczestnikiem wspierającym działanie Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewni obsługę bankowa FNT.

- Powstanie funduszu przyśpieszy rozwój elektromobilności w Polsce - mówi Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, w jego ocenie nawet najbogatsze państwa Europy przyjmują bardzo różne regulacje prawne, ze skrajnymi efektami, czego przykładem jest Szwecja i Holandia.

W Polsce 70 proc. smogu powstaje na skutek spalania w starych piecach niskiej jakości węgla i innych toksycznych odpadów, a udział motoryzacji w powstawaniu smogu oceniany jest na ok. 10 proc., co określa jakie powinny być priorytety, stąd też rządowy program „Czyste powietrze”.

MarketNews24/OP