Zamknij

Polski Ład opublikowany. Wszystkie zmiany [KONFERENCJA 15.05.2021]

15.05.2021 13:28
Nowy Polski Ład. Co zawiera dokument. Konferencja 15.05.2021
fot. PAP/LeszekSzymański

Polski Ład został opublikowany przez rząd. Zapowiadany od miesięcy dokument ujrzał światło dzienne w sobotę (15 maja 2021). Sprawdzamy, jakie zmiany wprowadza w polskim prawie.

Nowy Polski Ład wprowadza szereg reform, dzięki którym Polska ma w najbliższych latach odnotować przyspieszenie gospodarcze.

Rząd opublikował dokument w sobotę (15 maja 2021). Wynika z niego, że zmiany obejmą m.in. podatki, emerytury, sektor zdrowia, rodziny, szkolnictwa, kultury, energii i cyfryzacji. Pełne brzmienie dokumentu znajduje się na stronie RadioZET.pl.

Polski Ład. Nowy program PiS

Oficjalna nazwa nowego dokumentu to Polski Ład. Składa się on z 10 rozdziałów, które obejmują kwestie społeczne i ekonomiczne:

 1. Plan na zdrowie
 2. Uczciwa praca - godna płaca
 3. Dekada rozwoju
 4. Rodzina i dom w centrum życia
 5. Polska - nasza ziemia
 6. Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek
 7. Dobry klimat dla firm
 8. Czysta energia - czyste powietrze,
 9. CyberPoland 2025
 10. Złota jesień życia

Zdaniem rządzących, Polski Ład ma być wielkim krokiem w rozwoju Polski. Traktowany jest jako wytyczna przyszłych inwestycji dla kraju.

Nowy Polski Ład. Co zawiera dokument?

Podczas rządowej konferencji, o zmianach poinformowali: premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński (PiS), wicepremier Jarosław Gowin (Porozumienie), minister Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska) praz Elżbieta Witek (Marszałek Sejmu RP).

Zmiany, które wprowadza Polski Ład opierają się na pięciu fundamentach:

Najważniejsze założenia 10 obszarów Polskiego Ładu:

ZMIANY DLA MAŁYCH FIRM

 • Niższe podatki dla mikrofirm: dzięki reformie wprowadzającej wysoką kwotę wolną od podatków, obniżone zostaną także obciążenia dla 500 tys. firm, które mają dochody do poziomu 6 tys. PLN miesięcznie. Najmniejszym firmom zostanie dzięki temu 2 tys.zł rocznie.
 • Ulga na prototypy
 • Umożliwienie zakładania fundacji rodzinnych,wzorowanych na ich zagranicznych odpowiednikach. Mają one służyć zapewnieniu wielopokoleniowej sukcesji biznesu i akumulacji rodzimego kapitału. Będą także sprzyjać nowym inwestycjom oraz profesjonalizacji. Dodatkowo, pozwolą zabezpieczyć materialne potrzeby członków rodzin fundatorów, a nawet wspomagać organizacje pożytku publicznego. Nowe przepisy pozwolą tworzyć fundacje rodzinne odpowiadające indywidualnym potrzebom zarówno w sferze biznesu, jak i w sferze prywatnej oraz oddzielić sprawy gospodarcze od spraw rodzinnych.
 • Ryczałt ewidencyjny w wysokości 2 mln euro.Z początkiem 2021 r. weszły w życie zmiany, które podnoszą limit przychodów uprawniających do płacenia ryczałtu. Do tej pory limit ten wynosił 250 tys. EUR. Zmiany objęły szerszą grupę wolnych zawodów, m.in. prawników, lekarzy, księgowych, inżynierów i tłumaczy.
 • Ulga konsolidacyjna: firmy potrzebują impulsu do szybkiego przeprowadzenia procesów konsolidacyjnych i zwiększania przewagi konkurencyjnej. Efekt ten ma zostać osiągnięty przez ulgę w podatku CIT.
 • Ryczałt dla przychodów zagranicznych:rozwiązanie ukierunkowane na nierezydentów, dotyczy dochodów zagranicznych. Jeśli nierezydent zdecyduje się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski, to od dochodów zagranicznych zapłaci stały ryczałt.
 • Program powrotu kapitału dla Polaków, którzy mają majątek lub ukryte dochody za granicą. W ramach programu będzie można powrócić z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania.

ZMIANY DLA ŚREDNICH FIRM

 • Ulga na automatyzację i robotyzację produkcji
 • Podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej
 • Ulga podatkowa na IPO,która ma wpłynąć na zmniejszenie kosztów wejścia na giełdę
 • Symultaniczna ulga IP-BOX I B+R: integralne wsparcie procesu działalności innowacyjnej musi przekładać się na możliwość jednoczesnego wykorzystania preferencji podatkowych na kolejnych etapach procesu.
 • Estoński CIT dla większej liczby firm: przesunięcie momentu opodatkowania zysków spółki do czasu ich wypłaty. Reforma weszła w życie w 2021 r. i będzie ewaluowana z perspektywą jej rozszerzenia. Dzięki temu tylko w 2021 r. w portfelach firm zostanie aż 5,6 mld PLN.
 • Łatwiejszy dostęp do finansowania venture capital: wyeliminowanie istniejących barier podatkowych i wdrożenie rozwiązań, które w tym zakresie funkcjonują np. we Francji i Wielkiej Brytanii.

ZMIANY DLA DUŻYCH FIRM

 • Interpretacje 590, czyli pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji jako odpowiedź na potrzeby potencjalnych inwestorów, którzy potrzebują dokumentu wiążącego administrację podatkową.
 • Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora.W Ministerstwie Finansów powstanie specjalne biuro odpowiedzialne za kontakty z inwestorami strategicznymi.
 • Uproszczenia w zakresie rozliczania cen transferowych dla holdingów inwestujących w Polsce.
 • Wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników.Rozwiązanie nawiązuje do konstrukcji stosowanej we Włoszech, gdzie koszty zatrudnianych naukowców można odliczać od podatku.
 • Grupy VAT: rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT, co oznacza dla nich oszczędność finansową, niższe koszty obsługi, a przy tym uproszczenie działalności analitycznej KAS.
 • Opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych jako zachęta dla inwestycji w Polsce przez sektor finansowy.
 • Ustawa o programach akcjonariatu pracowniczego. Cele? PiS chce, aby w skali makro efektem było stworzenie mechanizmu sprzyjającego budowie silnej klasy średniej i unikaniu bądź ograniczaniu alokacji bogactwa narodowego jedynie w rękach oligarchów. Natomiast w skali mikro – zwiększenie możliwości inwestycyjnych i rozszerzenie źródeł pozyskania kapitału na cele rozwojowe spółek, polepszenie wyników ekonomicznych spółek w rezultacie zwiększonej lojalności i motywacji do pracy zatrudnionych w nich współwłaścicieli, a także zabezpieczenie spółek przed wrogim przejęciem czy likwidacją zakładu pracy.
 • Rozszerzenie ochrony podwykonawców. utworzenie rachunku powierniczego, na który inwestor będzie wpłacał środki zabezpieczające wypłaty dla podwykonawców.
 • Nowelizacja Ustawy kodeksu spółek handlowych. Stworzenie projektu dającego Radom Nadzorczym narzędzia do skutecznego sprawowania jej funkcji.
 • Skuteczne odzyskiwanie mienia od przestępców. Wprowadzenie możliwości konfiskowania wykorzystanego do przestępstw mienia, które należy do osób trzecich.

ZDROWIE

 • 7 proc. PKB na zdrowie: Celem jest osiągnięcie średniej wydatków na zdrowie w relacji do PKB w ciągu 6 lat.
 • Agencja Rozwoju Szpitali: utworzenie podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie programów optymalizacyjnych i modernizacyjnych
 • Krajowa sieć Onkologiczna i Krajowa Sieć Kardiologiczna
 • Centrum Obsługi Pacjenta - rozwój nowoczesnych technologii w służbie zdrowia
 • Zniesienie limitów u specjalistów
 • Program badawczy nad COVID-19
 • Kadry medyczne: minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych zostanie podwyższone. Nastąpi wprowadzenie szybkiej ścieżki wejścia do zawodu dla pielęgniarek, które mają kwalifikacje, a nie pracują w zawodzie. Udostępnimy atrakcyjne kredyty na start dla medyków po egzaminie specjalizacyjnym lub powrocie z zagranicy. Dodatkowo będziemy sukcesywnie zwiększać liczbę lekarzy specjalistów. Planowane jest także dalsze zwiększanie wynagrodzeń młodych lekarzy, w szczególności w dziedzinach priorytetowych, a także wprowadzenie kredytów na studia niestacjonarne oraz stypendiów na studia medyczne i specjalizacje (bezzwrotnych po odpracowaniu w publicznym systemie ochrony zdrowia).

PRACA

 • Podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł
 • Podniesienie progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł
 • Ulga w PIT dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. PLN. Dzięki uldze reforma będzie neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6 do 10 tys. PLN miesięcznie.
 • Unowocześnienie systemu wspierania zatrudnienia
 • Uregulowanie pracy zdalnej. Pojawią się zapisy umożliwiające świadczenie pracy z dowolnego miejsca, w ramach wykorzystania sprzętu zapewnionego przez pracodawcę. Dla ułatwienia organizacji pracy zdalnej ma zostać zaproponowana formuła diety lub ryczałtu na pracę zdalną.
 • Ulga PIT na powrót z emigracji. Powracający Polacy od 2022 r. będą mogli wskazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. zł
 • Likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Duże firmy zostaną zobligowane do tego, aby na żądanie pracownika w ciągu 30 dni uzasadniły powód wypłacania określonego wynagrodzenia. Zatrudnieni będą mogli też zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki. Dodatkowo wzmocnimy edukację antydyskryminacyjną.
 • Ograniczenia w stosowaniu tzw. umów śmieciowych. Ma zostać ograniczone wykorzystanie umów cywilnoprawnych, m.in. dzięki pełnemu oskładkowaniu umów zlecenia z perspektywą wprowadzenia jednego kontraktu na pracę.
 • Wzmocnienie szans rozwojowych mniejszych miejscowości. Powstanie system zachęt dla firm, aby we współpracy ze strefami ekonomicznymi otwierały swoje filie w mniejszych miastach.

ROZWÓJ

 • 500 tys. nowych miejsc pracy
 • Nowoczesna infrastruktura: rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych, rozwój i remont dróg lokalnych, inwestycje w drogi kolejowe, budowa obwodnic, likwidacja niebezpiecznych miejsc
 • Transport: nowe i ekologiczne tabory, rozbudowa kolei aglomeracyjnej, inwestycje w porty i centra logistyczne
 • Dostępne usługi społeczne: modernizacja placówek medycznych, edukacyjnych sportowych i kulturalnych, rewitalizacja przestrzeni publicznej
 • Cyfrowa Polska: nowa infrastruktura informatyczna, walka z wykluczeniem cyfrowym
 • Inwestycje w dom: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa lokalnych oczyszczalni, program wymiany źródeł ciepła, fotowoltaika, mała retencja
 • Czysta energia: rozbudowa sieci energetycznej, rozwój technologii OZE, modernizacja ciepłowni

NIERUCHOMOŚCI 

 • Mieszkanie bez wkładu własnego: Państwo będzie gwarantować maksymalnie 100 tys. PLN wkładu własnego dla biorących kredyt lub oferować dofinansowanie w wysokości do 160 tys. PLN dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny).
 • Budowa bez formalności: nowe przepisy regulujące budowę małych domów mieszkalnych. Realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia. Oznacza to skrócenie procesu budowlanego nawet do kilku tygodni i oszczędności co najmniej kilku tysięcy PLN dla inwestora.

WSPARCIE DLA RODZIN

 • Powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych
 • Darmowa szczepionka przeciwko HPV
 • Rozszerzenie programu Maluch+
 • Zmiany w zakresie wspólnego rozliczania małżonków. Podatnicy będą mogli rozliczyć się razem ze współmałżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa, a nie dopiero w roku kolejnym. Ta znaczna korzyść podatkowa będzie wiązać się ze zmniejszeniem dochodów dla sektora finansów publicznych o ok. 100 mln zł
 • Większa elastyczność pracy dla rodziców: gdy rodzice nie będą mieli dostępu do usługi instytucji opiekuńczych, oboje uzyskają większą elastyczność w wykonywanej pracy. Pracodawca będzie zobowiązany zgodzić się na wykorzystanie przynajmniej jednego z trzech instrumentów: a)świadczenia pracy w formie telepracy bądź pracy zdalnej, b) pracy w zmniejszonym wymiarze godzin lub c) przesunięcia godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Wybór instrumentu pozwalającego na uelastycznienie pracy młodych rodziców będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonany w formie porozumienia pracodawcy z pracownikiem.
 • Spersonalizowane wsparcie młodych matek przez urząd pracy: pracownik urzędu pracy (doradca zawodowy) skontaktuje się z młodą mamą, aby zdobyć informacje o jej sytuacji zawodowej oraz planach na przyszłość. Następnie zaoferuje wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki kariery
 • Powstanie Centrum Dziecka i Rodziny. CDR-y powstaną z przekształcenia publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Do ich podstawowych zadań będzie należało prowadzenie oceny funkcjonalnej dzieci i osób uczących się, w tym uczniów, słuchaczy, studentów i osób dorosłych w kształceniu ustawicznym.
 • Opracowana zostanie nowa umowa międzynarodowa – konwencja o prawach rodziny.
 • Usprawnienie mediacji sądowych
 • Ochrona dzieci: wprowadzenie kar, które będą odstraszać przed wykorzystywaniem i krzywdzeniem nieletnich - w tym karę bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności. Wprowadzone zostaną alimenty natychmiastowe ustalone procentowo, zostaną również jasno określone reguły trwania obowiązku alimentacyjnego.
 • Kapitał opiekuńczy: wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego dla rodziców. To w sumie 12 tys. PLN, które rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Rodzice sami wybiorą wariant: po 1000 zł miesięcznie przez rok lub po 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Sami też zdecydują, na co spożytkują te środki. W przypadku, gdy kolejne dziecko przyjdzie na świat w ciągu 3 lat od narodzin poprzedniego, kwota ta zostanie podwojona.

ROLNICTWO

 • Większa swoboda pracy rolniczej
 • Zwiększenie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze ze 100 zł za 1 ha – do 110 złza 1 ha. Powstanie nowy system rozliczeń, wygodny dla rolnika i tańszy dla państwa.
 • Więcej ziemi dla rolników: powstanie centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi. Katalog pozwoli szybciej udostępnić ziemię rolnikom, wskazywać nowe tereny inwestycyjne oraz identyfikować podmioty bezumownie gospodarujące na państwowej ziemi.
 • Wzmocnienie prawnej ochrony gospodarstw rodzinnych
 • Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego
 • Przeprowadzenie cyfryzacji obsługi rolników. W wersji online będzie można m.in. obsługiwać wnioski o dopłaty bezpośrednie, podatki za ziemię.
 • W PROW pojawią się zachęty finansowe dla tych rolników, którzy zdecydują się na wprowadzanie w swoich gospodarstwach określonych elementów nowych technologii, redukujących koszty funkcjonowania gospodarstwa – m.in. rolnictwa precyzyjnego.
 • W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uruchomiono specjalne środki na inwestycje w miejscowościach popegeerowskich. Poprawią one stan otoczenia oraz przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców tych terenów. Działania te będą kontynuowane w kolejnych latach.
 • Stworzenie systemu zachęt dla spółdzielczości rolnej w różnych obszarach – ochrona środowiska, prawo budowlane, zachęty podatkowe
 • Stworzony zostanie satelitarny system monitoringu upraw rolniczych na terenie całego kraju
 • Opracowanie i przyjęcie Kodeksu rolnego
 • Paszportyzacja polskiej żywności: cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”. Umożliwi on mniejszym gospodarstwom zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej w łańcuchu dostaw, dzięki prostym rozwiązaniom wskazującym na wysoką jakość i bezpieczeństwo produkowanej przez nich żywności lub surowców. System uprości także formalności związane z raportowaniem informacji o produkcji w gospodarstwie rolnym

EDUKACJA

 • Narodowy Edukacyjny Program wyrównywania szans po COVID-19
 • Kompetencje cyfrowe: wybrani nauczyciele przejdą odpowiednie szkolenie z kompetencji cyfrowych i skoordynują rozwój kompetencji wśród uczniów.
 • Cyfrowa podstawa programowa: zostanie wdrożone repozytorium materiałów elektronicznych w postaci filmów i nagrań omawiających podstawę programową dla klas szkół podstawowych i średnich.
 • „Zielona Szkoła” (1000 zeroemisyjnych szkół): termomodernizacja szkół poprawiająca efektywność energetyczną. Budynki zostaną wyposażone w instalację ogrzewania ekologicznego, energooszczędne oświetlenie oraz lepsze systemy wentylacyjne.
 • Wsparcie psychologiczne oraz gabinet psychologiczno-pedagogiczny w każdej szkole
 • Szkoła dostępna dla niepełnosprawnych: przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi, tak by zapewnić warunki sprzyjające integralnemu rozwojowi dla wszystkich uczniów. Zlikwidowane zostaną bariery w zakresie dostępności architektonicznej w szkołach.
 • Dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół ponadpodstawowych na Kresy Wschodnie oraz do innych miejsc dziedzictwa I Rzeczpospolitej. Ministerstwo Edukacji i Nauki wesprze finansowo i opracuje merytorycznie programy przykładowych wycieczek edukacyjnych.
 • Kredyt studencki: wprowadzenie zmian w prawie bankowym, umożliwiające udzielanie kredytów osobom, które potrzebują środków do utrzymania się w trakcie studiów w Polsce lub za granicą, a są pozbawione stałych dochodów.
 • Instytucja świetlicy szkolnej przejdzie reformę. Cel: szkoły będą opiekowały się dziećmi w czasie, w którym rodzice pracują, ale program zostanie unowocześniony
 • Fundusz Nowoczesnych Kompetencji: podmiot powstanie w celu pobudzenia współpracy biznesu ze światem nauki. Będzie on wypełniał luki między badaniami akademickimi a wymaganiami przemysłu, realizował dofinansowania do funduszy UE na badania i rozwój, a także wspomagał przekwalifikowanie pracowników w ramach cyfryzacji polskiego przemysłu.
 • Kadry przyszłości: nowy program stypendialny dla najlepszych w kategoriach: sport, zaangażowanie społeczne (harcerstwo, wolontariat, samorząd uczniowski, młodzieżowe rady), osiągnięcia artystyczne, działania proprzedsiębiorcze.
 • Oświatowe MBA, czyli nowe warunki rozwoju dla kadry nauczycielskiej. Studia podyplomowe dla nauczycieli będą możliwe tylko w uczelniach kształcących pedagogów. Będzie także reforma kształcenia dyrektorów szkół i podwyższenie poziomu kursów na dyrektorów w kierunku „oświatowego MBA”.
 • Fundusz sportowy: zwiększenie liczby godzin wychowania fizycznego oraz wprowadzenie większej różnorodności w zakresie sposobu prowadzenia zajęć. Nastąpi również uregulowanie możliwości zwolnień z zajęć. Jednocześnie każda szkoła, również mniejsza, powinna umożliwić uprawianie przynajmniej jednej interesującej, ale mniej popularnej dziedziny sportu, jak np. szermierka, wspinaczka, łucznictwo czy narciarstwo biegowe.
 • Większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły: w każdej placówce powstanie rada szkoły złożona z przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów – w równej liczbie. Rada będzie aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły. To rada będzie uchwalać statut szkoły, a także opiniować projekt planu finansowego. Z własnej inicjatywy będzie mogła wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie poprawności działania szkoły oraz oceniać jej sytuację i stan. Obowiązek powołania rady będzie wprowadzany stopniowo – na początek w szkołach średnich.
 • Więcej historii w programie nauczania
 • Fundusz Młodzieżowych Rad Gmin: powstanie program grantowy na działania projektowe młodych ludzi, którzy w lokalnych społecznościach we współpracy z radami gmin będą projektowali atrakcyjne rozwiązania angażujące młodzież.
 • Zniżki do 30 roku życia: rozszerzenie oferty zniżkowej w instytucjach państwowych. Wprowadzenie zniżek do strategicznych obiektów kultury (np. Wawel i inne rezydencje królewskie, Muzea Narodowe, w tym Muzeum Czartoryskich), które będą dostępne za darmo dla osób do 26. roku życia (dla osób między 26. a 30. rokiem życia zniżki do 50 proc). Wstęp bezpłatny i zniżki powinny obowiązywać również osoby z zagranicy wpisujące się w ramy wiekowe programu.
 • Ogólnopolskie konsultacje z młodzieżą: spotkania odbędą się pod hasłem „„Dialog pokoleń”. Efektem najpierw badań, a potem publicznej debaty, mają być założenia długofalowej polityki państwa, obejmującej wszystkie dziedziny życia.
 • Ułatwienie młodzieży polonijnej dostępu do kształcenia w Polsce.
 • Powstanie interaktywna platforma zawierająca bazę informacji na temat wszystkich dostępnych stypendiów lub staży. Pomysł jest wzorowany na rozwiązaniu funkcjonującym w Niemczech.
 • Powstanie nowy program dotyczący sportów wyczynowych, który będzie polegał na identyfikacji grupy 15-16-letnich zawodników z potencjałem w strategicznych dyscyplinach sportowych. Zostaną oni objęci długoterminową opieką szkoleniową przez polskie związki sportowe oraz Instytut Sportu. Uczestnicy programu uzyskają także dostęp do badań oraz wsparcia dietetyków, psychologów, fizjoterapeutów.
 • Powstanie fundusz, z którego będą przydzielane granty na projekty kulturalne utrwalające dziedzictwo narodowe w nowoczesnej formule. Program ten będzie skierowany szczególnie do organizacji lokalnych (w tym do kół gospodyń wiejskich).
 • Większa transparentność NGO
 • Odzyskanie dzieł sztuki rabowanych w Polsce (Polska w czasie II wojny światowej utraciła przynajmniej 500 tys. dzieł sztuki)
 • Ustawa o uprawnieniach artystów zawodowych. Projekt zakłada możliwość uzyskania przez artystę dopłaty do składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Ujednolicenie identyfikacji wizualnej instytucji państwa
 • Sieć nowoczesnych muzeów
 • 2023 rokiem nauki
 • Gwarancja finansowania Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na kolejne lata. Troska o trwałość i rozwój instytucji upamiętniających Polaków walczących z komunistycznym systemem represji, to spełnienie naszego patriotycznego obowiązku.

KLIMAT

 • Usprawnienie programu Czyste Powietrze: wprowadzenie możliwości składania wniosku o dofinansowanie przez system bankowy, zaprojektowany mechanizm prefinansowania inwestycji dla najuboższych. Nowa odsłona programu to m.in. całkowite odejście od finansowania kotłów węglowych i wsparcie dla powszechnego zastosowania pomp ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, budynkach wielorodzinnych oraz ciepłownictwie.
 • Woda dla Polski: wprowadzenie instytucji agregatora wniosków na poziomie samorządów oraz zachęt systemowych i ułatwienia w zakresie tworzenia stawów i cieków wodnych na terenach wiejskich.
 • Rządowy program małej gazyfikacji wyspowej
 • Poszerzenie programu Mój Prąd m.in. o ładowarki samochodów elektrycznych, magazyny energii i inteligentne systemy zarządzania energią w domu – aby wytwarzana energia elektryczna była jak najlepiej wykorzystywana w miejscu jej wytworzenia. Dodatkowo wsparcie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, dzięki czemu z czystej, zielonej energii elektrycznej będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy domów jednorodzinnych, ale również domów wielorodzinnych, mieszkańcy całych wsi i miast.
 • Likwidacja betonu w miastach w ramach projektu „Miasto z klimatem”
 • Rozwój technologii wodorowej. Rząd chce w 2021 r. przyjąć strategię obejmującą rozwój pełnego łańcucha wartości polskiej gospodarki wodorowej. Począwszy od elektrolizerów, które zamieniają energię w wodór, przez ogniwa i technologie magazynowania, do wykorzystania wodoru w produkcji energii i zazieleniania sektorów transportu, ciepłownictwa lub hutnictwa.
 • Farmy wiatrowe na morzu
 • Polska elektrownia atomowa
 • Zielony budżet obywatelski
 • Gospodarka obiegu zamkniętego. Wprowadzenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który będzie sprzyjał wytwarzaniu produktów i opakowań przyjaznych środowisku. W ten sposób ograniczymy nadmierną ilość odpadów oraz zwiększymy ich przydatność do recyklingu. Jednym z narzędzi gospodarki obiegu zamkniętego będzie system kaucyjny.
 • Fundusz ekologii
 • Certyfikowanie energetyczne budynków
 • Transport niskoemisyjny
 • Parki narodowe

CYFRYZACJA

 • Satelitarny System Obserwacji Ziemi, który umożliwi wyposażenie administracji państwowej w istotne informacje dla bezpieczeństwa narodowego oraz rozwój cyfryzacji w Polsce, a także zwiększy suwerenność informacyjną i technologiczną. Wdrożenie systemu poszerzy także możliwości ochrony środowiska, racjonalnego planowania przestrzennego oraz zarządzania uprawami.
 • Zagwarantowanie niezakłóconego dostępu do 5G w obszarach miejskich i na głównych szlakach komunikacyjnych do 2025 r. stanie się szansą na modernizację cyfrową Polski.
 • Do 2024 r. każde gospodarstwo domowe w Polsce będzie miało dostęp do szerokopasmowego internetu z możliwością modernizacji do prędkości dostępnej w gigabitach na sekundę. Wyeliminowanie ostatnich „białych plam” zasięgu telefonii komórkowej.
 • Zwolnienie z opłaty cyfrowej osób, które zdecydują się na realizowanie usługi publicznej w formie cyfrowej
 • Tożsamość cyfrowa
 • Lista osobistych dokumentów w wirtualnym portfelu – aplikacji mObywatel
 • e-dostarczenia
 • walka z cyberprzestępczością

EMERYTURY I WSPARCIE DLA SENIORÓW

 • Emerytury bez podatku do 2,5 tys. zł
 • Elastyczna praca dla osób w wieku przedemerytalnym: wydłużenie okresu aktywności zawodowej seniorów przez umożliwienie osobom w wieku 55+ zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Dzięki temu senior osiągając wiek emerytalny, nie będzie stawał przed wyborem: albo praca w pełnym wymiarze godzin, albo emerytura.
 • Program Aktywność+ to nowy program dla seniorów, który będzie realizowany w latach 2021-2025. Za pomocą środków z programu będą finansowane działania jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, mające na celu zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym i zawodowym.
 • Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. Nowy instrument to PIT-0 dla Seniora. Pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny 60/65 lat i nie przejdą na emeryturę, lecz zdecydują się kontynuować pracę, nie zapłacą podatku dochodowego (do poziomu progu podatkowego), co zwiększy ich pensję netto, a dzięki dalszej aktywności na rynku pracy powiększą wysokość przyszłej emerytury.
 • Korpus wsparcia seniorów przez wolontariuszy
 • Zwiększenie bezpieczeństwa seniorów przez dofinansowanie zakupu tzw. opasek bezpieczeństwa. Umożliwią one proste bądź automatyczne wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Zapewnią stały kontakt i umożliwią zdalną opiekę. Dzięki takiemu rozwiązaniu seniorzy wymagający uwagi nie będą musieli zmieniać swoich codziennych nawyków i pozostaną samodzielni.
 • Darmowe leki 70+
 • Placówki łączące pokolenia. Umożliwienie łączenia dziennych domów opieki z przedszkolami
 • Centra usług społecznych dla Polaków wracających z zagranicy - kompleksowe wsparcie dla osób starszych, które po zakończeniu kariery zawodowej za granicą chcą powrócić do Polski. Centra będą zapewniać całodobową opiekę, wsparcie w zakresie ochrony zdrowia oraz wspomagać aktywność społeczną seniorów.
 • Pomoc IT dla seniora. Powstanie ogólnopolska infolinia administracyjna, która pozwoli uzyskać informacje o tym, co dzieje się ze sprawą załatwianą w każdym urzędzie w Polsce. Dzięki infolinii osoby mniej biegłe w usługach cyfrowych będą mogły dowiedzieć się, w jaki sposób można załatwić sprawę administracyjną i zostaną przekierowane do właściwej instytucji.
 • Walka z przemocą domową wobec dzieci i rodziców.

Polski Ład to dokument, który liczy 160 stron. Szczegóły znajdziecie na portalu Radio ZET BIZNES oraz w serwisach informacyjnych na antenie Radia ZET.

RadioZET.pl