Zamknij

Nowy Polski Ład. Jakie zmiany dla firm?

15.05.2021 16:34
Nowy Polski Ład. Jakie zmiany dla firm?
fot. PAP/Leszek Szymański

Polski Ład to nowy program PiS, który wprowadza szereg zmian związanych z polityką prorodzinną, klimatyczną, cyfryzacją, edukacją, rolnictwem, emeryturami czy wsparciem dla seniorów. Partia rządząca zajęła się także zmianami, które wpłyną na przedsiębiorców.

Polski Ład to lista wielu zmian w 10 wybranych przez rządzących sektorach. Na stronie RadioZET.pl znajdziesz wszystkie nowości w jednym miejscu. 

Jedna z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego szczególnie zaniepokoiła przedsiębiorców. Okazuje się bowiem, że zdaniem ekspertów zwolnienie ze składki zdrowotnej może wiązać się z późniejszymi wyższymi opłatami. 

Polski Ład. Jakie zmiany dla firm

W skład Polskiego Ładu wchodzą rozdziały: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Dokument ma być zdaniem rządu "wielkim krokiem w rozwoju Polski". Traktowany jest jako wytyczna przyszłych inwestycji dla kraju.

ZMIANY DLA MAŁYCH FIRM

 • Niższe podatki dla mikrofirm: dzięki reformie wprowadzającej wysoką kwotę wolną od podatków, obniżone zostaną także obciążenia dla 500 tys. firm, które mają dochody do poziomu 6 tys. PLN miesięcznie. Najmniejszym firmom zostanie dzięki temu 2 tys.zł rocznie.
 • Ulga na prototypy
 • Umożliwienie zakładania fundacji rodzinnych, wzorowanych na ich zagranicznych odpowiednikach. Mają one służyć zapewnieniu wielopokoleniowej sukcesji biznesu i akumulacji rodzimego kapitału. Będą także sprzyjać nowym inwestycjom oraz profesjonalizacji. Dodatkowo, pozwolą zabezpieczyć materialne potrzeby członków rodzin fundatorów, a nawet wspomagać organizacje pożytku publicznego. Nowe przepisy pozwolą tworzyć fundacje rodzinne odpowiadające indywidualnym potrzebom zarówno w sferze biznesu, jak i w sferze prywatnej oraz oddzielić sprawy gospodarcze od spraw rodzinnych.
 • Ryczałt ewidencyjny w wysokości 2 mln euro.Z początkiem 2021 r. weszły w życie zmiany, które podnoszą limit przychodów uprawniających do płacenia ryczałtu. Do tej pory limit ten wynosił 250 tys. EUR. Zmiany objęły szerszą grupę wolnych zawodów, m.in. prawników, lekarzy, księgowych, inżynierów i tłumaczy.
 • Ulga konsolidacyjna: firmy potrzebują impulsu do szybkiego przeprowadzenia procesów konsolidacyjnych i zwiększania przewagi konkurencyjnej. Efekt ten ma zostać osiągnięty przez ulgę w podatku CIT.
 • Ryczałt dla przychodów zagranicznych: rozwiązanie ukierunkowane na nierezydentów, dotyczy dochodów zagranicznych. Jeśli nierezydent zdecyduje się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski, to od dochodów zagranicznych zapłaci stały ryczałt.
 • Program powrotu kapitału dla Polaków, którzy mają majątek lub ukryte dochody za granicą. W ramach programu będzie można powrócić z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania.

ZMIANY DLA ŚREDNICH FIRM

 • Ulga na automatyzację i robotyzację produkcji
 • Podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej
 • Ulga podatkowa naIPO, która ma wpłynąć na zmniejszenie kosztów wejścia na giełdę
 • Symultaniczna ulga IP-BOX I B+R: integralne wsparcie procesu działalności innowacyjnej musi przekładać się na możliwość jednoczesnego wykorzystania preferencji podatkowych na kolejnych etapach procesu.
 • Estoński CIT dla większej liczby firm: przesunięcie momentu opodatkowania zysków spółki do czasu ich wypłaty. Reforma weszła w życie w 2021 r. i będzie ewaluowana z perspektywą jej rozszerzenia. Dzięki temu tylko w 2021 r. w portfelach firm zostanie aż 5,6 mld PLN.
 • Łatwiejszy dostęp do finansowania venture capital: wyeliminowanie istniejących barier podatkowych i wdrożenie rozwiązań, które w tym zakresie funkcjonują np. we Francji i Wielkiej Brytanii.

ZMIANY DLA DUŻYCH FIRM

 • Interpretacje 590, czyli pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji jako odpowiedź na potrzeby potencjalnych inwestorów, którzy potrzebują dokumentu wiążącego administrację podatkową.
 • Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora. W Ministerstwie Finansów powstanie specjalne biuro odpowiedzialne za kontakty z inwestorami strategicznymi.
 • Uproszczenia w zakresie rozliczania cen transferowych dla holdingów inwestujących w Polsce.
 • Wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników. Rozwiązanie nawiązuje do konstrukcji stosowanej we Włoszech, gdzie koszty zatrudnianych naukowców można odliczać od podatku.
 • Grupy VAT: rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT, co oznacza dla nich oszczędność finansową, niższe koszty obsługi, a przy tym uproszczenie działalności analitycznej KAS.
 • Opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych jako zachęta dla inwestycji w Polsce przez sektor finansowy.
 • Ustawa o programach akcjonariatu pracowniczego. Cele? PiS chce, aby w skali makro efektem było stworzenie mechanizmu sprzyjającego budowie silnej klasy średniej i unikaniu bądź ograniczaniu alokacji bogactwa narodowego jedynie w rękach oligarchów. Natomiast w skali mikro – zwiększenie możliwości inwestycyjnych i rozszerzenie źródeł pozyskania kapitału na cele rozwojowe spółek, polepszenie wyników ekonomicznych spółek w rezultacie zwiększonej lojalności i motywacji do pracy zatrudnionych w nich współwłaścicieli, a także zabezpieczenie spółek przed wrogim przejęciem czy likwidacją zakładu pracy.
 • Rozszerzenie ochrony podwykonawców. utworzenie rachunku powierniczego, na który inwestor będzie wpłacał środki zabezpieczające wypłaty dla podwykonawców.
 • Nowelizacja Ustawy kodeksu spółek handlowych. Stworzenie projektu dającego Radom Nadzorczym narzędzia do skutecznego sprawowania jej funkcji.
 • Skuteczne odzyskiwanie mienia od przestępców. Wprowadzenie możliwości konfiskowania wykorzystanego do przestępstw mienia, które należy do osób trzecich

RadioZET.pl