Zamknij

Nowe 500 plus od 1 stycznia 2022. Kto dostanie pieniądze i na jakich zasadach?

22.11.2021 19:02
Dodatkowe 500 plus na dziecko
fot. Marek BAZAK/East News

Rodzice otrzymają kolejne świadczenie na dzieci. Obok 500 plus będą mogli pobierać z ZUS dodatkowe 500 złotych nawet przez dwa lata. Oto zasady programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

500 plus to nie wszystko. Od nowego roku część rodzin otrzyma dodatkowe 500 złotych na dziecko. W ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, który wejdzie w życie wraz z Polskim Ładem od 1 stycznia 2022 roku, rodzice otrzymają nowe świadczenie.

Pieniądze otrzymają rodzice dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Opiekunowie sami zdecydują, czy chcą otrzymywać 500 złotych co miesiąc przez dwa lata, czy 1000 złotych miesięcznie przez rok.

500 plus podwojone. Jak otrzymać nowe świadczenie?

Rodzice, którzy mają drugie lub kolejne dziecko w wieku od roku do dwóch lat, mogą otrzymać łącznie 12 tys. złotych z ZUS. W ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego mogą pobierać 500 złotych miesięcznie przez dwa lata lub 1000 złotych przez rok.

Realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tak jak w przypadku świadczeń z programu 500 plus i 300 plus, aby uzyskać prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego konieczne będzie złożenie wniosku.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie 300 plus i 500 plus.

  • Portal Emp@tia
  • PUE ZUS
  • Bankowość elektroniczna

Dla kogo Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Do świadczenia będą uprawnieni rodzice (matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać rodzicowi, bez względu na wiek dziecka pierwszego (może być ono nawet pełnoletnie).

Dodatkowe 500 plus będzie przysługiwać także rodzicom, które już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia.  Na takie dzieci rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.

Jeśli rodzice są po rozwodzie — kapitał na dane dziecko będzie przysługiwał temu z jego rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko. W przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców będzie mógł złożyć wniosek na dziecko, nad którym sprawuje opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznany mu kapitał w wysokości połowy kwoty przysługującego kapitału.

400 plus na pozostałe dzieci

Rodzice jedynaków lub dzieci, które nie mieszczą się w podanym przedziale wiekowym, będą mogli skorzystać z dofinansowania żłobka lub przedszkola w kwocie 400 złotych. Dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Pieniądze będą trafiały do placówki tak długo, jak dziecko będzie do niej uczęszczać. Wniosek o takie dofinansowanie należy złożyć w ZUS.

RadioZET.pl/gov.pl