Zamknij

Nowa piątka PiS zwiększy deficyt budżetowy – ostrzega Bank Światowy

Piotr Drabik
05.04.2019 14:42
Nowa piątka PiS zwiększy deficyt budżetowy według Banku Światowego
fot. Positiffy/Shutterstock (ilustracyjne)

W tym roku tempo wzrostu polskiej gospodarki może spowolnić do 4 proc. – prognozuje Bank Światowy. Jego ekonomiści ostrzegli, że realizacja programów socjalnych może przyspieszyć rozwój gospodarczy, ale kosztem wzrostu deficytu. Może on wynieść 1,4 proc. PKB w tym roku i 1,6 proc. w przyszłym.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

W opublikowanym w piątek raporcie regionalnym Banku Światowego na temat sytuacji gospodarczej w Europie i Azji Środkowej napisano, że w 2019 r. tempo wzrostu polskiej gospodarki może spowolnić do 4 proc. z ponad pięciu w roku ubiegłym.

Według organizacji wzrost ten – wciąż szybki na tle Europy – będzie możliwy dzięki silnej konsumpcji prywatnej oraz inwestycjom, którym pomagają niskie stopy procentowe oraz dostępność środków europejskich.

Z drugiej strony, dynamikę polskiej gospodarki obniżać będzie spowolnienie na świecie, w tym także w strefie euro, oraz pogłębiające się trudności ze znalezieniem pracowników.

Zobacz także

Czy wzrost gospodarczy Polski zwolni?

Planowane zwiększenie wydatków państwa na realizację programów socjalnych może przyspieszyć rozwój gospodarczy w Polsce, jednak kosztem wzrostu deficytu budżetowego, który w 2019 r. może wynieść 1,4 procent produktu krajowego brutto (PKB) wobec 0,5 procent w roku ubiegłym, a w 2020 r. 1,6 procent” – napisano w komunikacie Banku Światowego.

Cytowany w informacji przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlos Pinerua ocenił, że polska gospodarka nadal rozwija się w tempie znacznie przewyższającym średnią unijną.

– Niska stopa bezrobocia i dynamicznie rosnące wynagrodzenia napędzają konsumpcję prywatną, rosną też inwestycje. W 2018 roku deficyt budżetowy był rekordowo niski. Spodziewamy się jednak, że sytuacja fiskalna Polski może się w najbliższym czasie pogorszyć – zaznaczył.

Zobacz także

Czy nowa piątka PiS spowoduje deficyt budżetowy?

Zauważył, że kolejne wydatki socjalne mają to do siebie, że często ciężko – także z powodów politycznych – je później ograniczać.

– Dlatego obawiamy się, że przy zwalniającym wzroście gospodarczym deficyt fiskalny będzie się w Polsce pogłębiał, ograniczając możliwość elastycznego reagowania na pojawiające się wyzwania, takie jak na przykład głębsze od oczekiwanego spowolnienie na świecie – dodał przedstawiciel Banku Światowego.

Zgodnie z prognozami Banku Światowego w przyszłym roku wzrost PKB wyniesie 3,6 procent, a w 2021 r. spowolni do 3,3 procent. Zastrzeżono, że prognozy te, podobnie jak oczekiwania dotyczące 2019 r., są zgodne z tymi, które Bank opublikował w styczniu bieżącego roku.

Ekonomiści banku wyjaśniają, że spowolnienie w Polsce jest wynikiem osłabiającej się koniunktury na świecie oraz w strefie euro, która jest największym partnerem handlowym Polski.

W ich ocenie wzrost w strefie euro spowolni w 2019 r. do 1,6 procent z 1,8 procent w roku ubiegłym, by w latach 2020-21 osiągnąć średnie tempo 1,4 procent.

Zobacz także

Jak zmiany klimatu wpłyną na gospodarkę?

Według wiceprezydenta Banku Światowego na Europę i Azję Środkową Cyrila Mullera zarówno Europa, jak i Azja Środkowa będą w najbliższych latach musiały stawić czoła różnym wyzwaniom, takim jak starzenie się społeczeństw, spadająca wydajność pracy, spowalniające inwestycje oraz zmiany klimatu.

– Kraje mają jednak w swoich rękach instrumenty wspierające wzrost i pozwalające ograniczyć negatywny wpływ tych trendów. Zaliczyłbym do nich pobudzanie inwestycji, poprawę jakości rządzenia oraz pogłębianie integracji gospodarczej z innymi krajami – tłumaczy Muller.

Bank Światowy wskazuje w raporcie, że w wielu krajach regionu dużą barierą rozwoju gospodarczego jest niski dostęp społeczeństwa do usług bankowych. Z przedstawionych danych wynika, że w 2017 r. aż 116 milionów dorosłych osób mieszkających w krajach Europy i Azji Środkowej nie korzystało z żadnych usług bankowych.

Bank Światowy zwraca uwagę, że posiadanie konta to z kolei pierwszy krok w kierunku pełnego korzystania z usług bankowych takich jak depozyty czy pożyczki, które pobudzają rozwój gospodarczy.

„W Polsce aż 87 procent społeczeństwa posiada konto w banku, co jest wynikiem wyższym niż średnia dla całego regionu” – zaznaczono. 

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP/PTD