Zamknij

Nowa inwestycja deweloperska we Wrocławiu

Olga Papiernik
05.12.2017 09:31
Nowa inwestycja deweloperska we Wrocławiu
fot. Agencja Gazeta

Vantage Development zawarł z Rank Progress porozumienie dotyczące utworzenia spółki w formule joint-venture w celu realizacji inwestycji deweloperskiej we Wrocławiu na nieruchomościach o łącznej powierzchni 14 ha, podał Vantage Development.

"Porozumienie przyznaje emitentowi wyłączność na prowadzenie negocjacji, zmierzających do zawarcia umowy końcowej regulującej zasady współpracy stron w ramach realizacji w terminie nie późniejszym niż 15 grudnia 2017 roku. Porozumienie wygasa w przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta w terminie" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że w przypadku wejścia w życie umowy, w celu zapewnienia SPV środków niezbędnych do nabycia nieruchomości, Vantage Development przekaże na rzecz SPV środki w wysokości 88 mln zł w terminach określonych w porozumieniu, jednak nie później niż do końca maja 2020 roku.

Strony porozumienia uzgodniły, że wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych są przy ulicach Wejherowskiej i Białowieskiej została wyceniona na poziomie 159,6 mln zł.

ISBnews/OP