Zamknij

Długi dewelopera mają spłacać lokatorzy. Prokurator Generalny interweniuje

15.03.2021 19:13
Nieruchomości. Długi dewelopera mają spłacać lokatorzy
fot. WACLAW KLAG/REPORTER/EastNews

Długi dewelopera zostały wpisane przez gdański sąd w księgi wieczyste sprzedanych lokali. Oznacza to, że wierzyciele mogą domagać się spłaty od właścicieli mieszkań. Nowi właściciele są więc na starcie winni 7 mln zł nieswoich zobowiązań.

Nieruchomości uważane są za jeden z najlepszych sposobów lokaty kapitału. Rynek mieszkaniowy nawet w czasie pandemii ma się bardzo dobrze, a ceny mieszkań rosną.

Tymczasem, Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego 12 skarg nadzwyczajnych w sprawie obciążenia właścicieli nowych lokali, długami dewelopera, który stawiał budynek.

Nieruchomości. Klienci obarczeni długami dewelopera

Deweloper wybudował we Władysławowie budynek wielorodzinny. Zobowiązał się do postawienia nieruchomości i przeniesienia na rzecz nabywców własności lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej (wolnych od obciążeń). Mimo że klienci spłacili wszystkie należności wobec dewelopera, po ustanowieniu odrębnej własności poszczególnych lokali, okazało się, że w księgach wieczystych ujawniono ostrzeżenia o egzekucji z nieruchomości i przyłączeniu kolejnych wierzycieli dewelopera. Dodatkowym zaskoczeniem był wpis do hipotek na łączną kwotę prawie7 mln zł.

Nowi właściciele lokali złożyli skargi, które zostały uwzględnione przez sąd. Jednak tę decyzję zaskarżyli wierzyciele dewelopera i zapisy znalazły się w księgach ponownie. Gdy poszkodowani przez zadłużonego dewelopera chcieli się odwołać to Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił apelacje. W konsekwencji wierzyciele dewelopera mogli kierować swoje roszczenia wobec nabywców mieszkań, mimo iż nie byli oni ich dłużnikami.

Długi dewelopera przeszły na właścicieli mieszkań

Prokurator Generalny skierował w tej sprawie do Sądu Najwyższego 12 skarg nadzwyczajnych.Wniósł w nich o uchylenie orzeczeń gdańskiego sądu i ponowne rozpoznanie sprawy.

Egzekucja z nieruchomości przeciwko deweloperowi nie powinna być kierowania w stosunku do lokali mieszkalnych będących własnością wnioskodawców, wyodrębnionych celem zadośćuczynienia roszczeniu ujawnionemu w księdze wieczystej przed wszczęciem egzekucji

fragment stanowiska prokuratury

W ocenie Prokuratora Generalnego zaskarżone wyroki naruszają konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa i jego organów. Według prokuratury powstała sytuacja stała się pułapką dla właścicieli mieszkań, którzy działali w dobrej wierze i w przekonaniu, że księgi wieczyste będą odzwierciedlać treści wynikające z zawartych umów deweloperskich.

Zdaniem Prokuratora Generalnego, obciążenie nieruchomości wbrew umowie, by zaspokoić roszczenia wierzycieli dewelopera kosztem nabywców nieruchomości, jest niesprawiedliwie i nadmiernie ingerujące we własność. Sprawa jest w toku.

RadioZET.pl/PAP