Zamknij

Zmiany w handlu, będzie nowy obowiązek. Jest projekt rozporządzenia

13.01.2022 18:40
Zakaz handlu w 2022 roku
fot. Marek BAZAK/East News

Od lutego 2022 roku handlowców czeka rewolucja. Nie chodzi jedynie o zaostrzenie przepisów dotyczących zakazu handlu w niedziele. Sklepy będą miały nowy obowiązek.

Zakaz handlu w niedziele od 1 lutego 2022 roku zostanie zaostrzony tak, by sklepom trudniej było działać jako placówka pocztowa. To jednak niejedyna zmiana, jaka czeka branżę w tym roku.

Sklepy korzystające z wyjątków od zakazu handlu będą musiały prowadzić ewidencję sprzedaży tak, by mogły udowodnić, że ich „przeważająca działalność” rzeczywiście odpowiada ustawowym 40 proc. przychodu.

Zakaz handlu na nowych zasadach i obowiązek raportowania przychodów

W minionym roku największe sieci handlowe sprawnie uciekły od zakazu handlu udając placówkę pocztową. Odpowiedzią rządu był nowy projekt zaostrzający przepisy. Zgodnie z ustawą funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się przede wszystkim usługami pocztowymi a nie handlem detalicznym. Przychody z działalności pocztowej będą musiały przekroczyć 40 proc. przychodów danej placówki.

40 proc. przychodów osiągniętych w ramach „przeważającej działalności” , która wpisywałaby się w katalog 32 wyłączeń od zakazu handlu, umożliwiłaby sklepom niedzielny handel.

Sprzedawcy będą mieli ponadto obowiązek raportowania przychodów. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży „dzięki temu, inspektorom pracy zapewniona zostanie możliwość weryfikacji przeważającej działalności stanowiącej co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej, a tym samym sprawdzenia, czy dana placówka handlowa spełnia kryteria określone w ustawie”. Cel? Niedopuszczenie do omijania zakazu handlu.

Początkowo ocena funkcjonowania przepisów ustawy (o zakazie handlu – przyp. red) wskazywała na wysoki stopień respektowania jej przepisów przez przedsiębiorców, lecz w miarę upływu czasu inspektorzy pracy dostrzegli, że niektóre przepisy nie funkcjonują zgodnie z intencjami ustawodawcy, a przez to nasilają się przypadki omijania zakazu handlu w niedziele i święta 

czytamy w uzasadnieniu

Jak wynika z projektu, ewidencja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej placówki handlowej.
Wpisów w ewidencji dokonuje się w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Niedziele handlowe 2022

W 2022 roku sklepy będą miały 7 okazji do niedzielnego, legalnego handlu (bez konieczności zmiany „przeważającej działalności”). Oto lista niedziel handlowych w 2022 roku:

  • 30 stycznia.
  • 10 kwietnia.
  • 24 kwietnia.
  • 26 czerwca.
  • 28 sierpnia.
  • 11 grudnia.
  • 18 grudnia.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

RadioZET.pl