Zamknij

Negatywna opinia dla prognozy finansowej woj. śląskiego

Olga Papiernik
18.12.2017 14:00
Negatywna opinia dla prognozy finansowej woj. śląskiego
fot. Agencja Gazeta

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała negatywną opinię dla projektu wieloletniej prognozy finansowej dla woj. śląskiego. Projekt tego dokumentu i projekt budżetu woj. śląskiego na 2018 r. zostały zdjęte z poniedziałkowej sesji sejmiku. Zarząd woj. śląskiego zapowiada odwołanie do RIO.

W poniedziałek sejmik woj. śląskiego miał przyjąć budżet tego regionu na 2018 rok., a także prognozę finansową na lata 2018-2030. Przed sesją marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa poinformował jednak o wycofaniu tych projektów z porządku obrad wobec negatywnej opinii RIO dla projektu wieloletniej prognozy.

Jak powiedział dziennikarzom Saługa, wobec wątpliwości RIO m.in. co do określonych w perspektywie wskaźników zadłużenia, a także wartości nadwyżki finansowej, zarząd województwa zamierza złożyć odwołanie od opinii Izby. Marszałek przypomniał, że samorząd ma czas na uchwalenie budżetu do końca stycznia 2018 r.

-Wskaźnik zadłużenia na 2019 r. nie jest niezgodny z jakimikolwiek standardami, ale Izbie wydaje się, że jest ryzykowny. Mieliśmy już kilkakrotnie w poprzednich latach bardziej napięte budżety i bardziej wyśrubowane wskaźniki zadłużenia. - powiedział dziennikarzom Saługa.

Marszałek woj. śląskiego podkreślił, też że co roku w budżecie województwa odnotowywana jest znaczna nadwyżka.

-Taka jest konstrukcja budżetów w Polsce, że ok. 100 mln zł, jak planujemy, zostaje na kolejny rok. Dzisiaj już, konsumując budżet, przekazaliśmy 43 mln zł nadwyżki budżetowej na konto roku przyszłego; RIO mówi, że będzie to 6 mln zł. Jestem przekonany, że za chwilę zobaczymy, że będzie to nawet więcej niż 40 mln zł, bo tak jest co roku. - tłumaczył marszałek.

-Dzisiaj śpię spokojnie, sytuacja budżetu jest bardzo stabilna , nie tylko na rok przyszły, ale także na kolejne lata. Szczególnie, że wszystko wskazuje, że nie wykorzystamy całości kredytu na ten rok, co diametralnie odmieni wskaźniki w roku przyszłym i to zamierzamy rozmawiając z Izbą pokazać. Spodziewamy się też na przyszły rok ok. 100 mln zł roku nadwyżki. - powtórzył.

-Mamy dwa tygodnie na odwołanie się od tej decyzji. Na pewno to zrobimy, ponieważ jesteśmy wewnętrznie przekonani, że wynika ona raczej z braku jakiegoś porozumienia, zrozumienia. Chcemy przedstawić nasze argumenty licząc na to, że ta opinia zostanie wydana i uchwalimy budżet już z pozytywną opinią RIO w styczniu przyszłego roku. - zadeklarował Saługa.

Budżet 4,5-milionowego woj. śląskiego to jeden z największych budżetów wojewódzkich w kraju. Zgodnie ze zdjętym z poniedziałkowej sesji sejmiku projektem, w przyszłym roku dochody tamtejszego samorządu mają wynieść ok. 1,74 mld zł (o 17,1 proc. więcej niż w 2017 r.). Wydatki zaplanowano na 1,91 mld zł. Przekraczający 163 mln zł deficyt miałby być pokryty głównie kredytem (ok. 116 mln zł) i wolnymi środkami.

PAP/Mateusz Babak/OP