Zamknij

Nawet 25 lat więzienia za niezgodne z przepisami wyrzucanie śmieci

13.01.2021 10:35
śmieci
fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News

Ministerstwo Klimatu pracuje nad zaostrzeniem kar za przestępstwa związane z ochroną środowiska, w tym wyrzucanie odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi. Jeśli takie działania będą narażać zdrowie ludzi, sprawcom grozić będzie 25 lat więzienia. Za wyrzucenie śmieci na polu lub w lesie nowe przepisy przewidują do 8 lat więzienia.

Segregacja śmieci i wysokie opłaty za wywóz odpadów sprawiają, że w Polsce pojawiają się dzikie wysypiska. Najczęściej powstają w lasach, zdarza się także, że śmieci lądują na polach rolników, którzy muszą usuwać je na własny koszt.

Takie działania nie są tylko domeną obywateli: odpady wyrzucają nielegalnie także przedsiębiorstwa, które nie chcą ponosić kosztów należytej utylizacji materiałów niebezpiecznych dla środowiska. Jak ustalił Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Klimatu chce odstraszyć od takich praktyk drastycznie podnosząc kary. Sprawcy mogą trafiać do więzienia nawet na ćwierć wieku.

Surowe kary za wyrzucanie śmieci w lasach i na polach

Nie tylko perspektywa pozbawienia wolności ma odstraszać od pozostawiania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych: nowe przepisy przewidują także pokaźne grzywny. Kara za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów rolnych ma wzrosnąć i wynosić od 300 do 5000 zł.

Podwyższanie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej i gruntów polnych, będzie miało efekt prewencyjny i zmniejszy skalę zjawiska niewłaściwego postępowania z odpadami. Natomiast dodana sankcja w postaci administracyjnej kary pieniężnej za naruszenia dot. gospodarowania odpadami przez podmioty do tego nieuprawnione pozwoli na skuteczniejsze działania Inspekcji Ochrony Środowiska w obszarze zwalczania nielegalnych działań w gospodarce odpadami i będzie miało wymiar dyscyplinujący dla podmiotów działających w tej branży.

Ministerstwo Klimatu

25 lat więzienia grozić będzie osobom, które wyrzuciły w miejscu niedozwolonym odpady zawierające substancje niebezpieczne dla zdrowia lub życia. Za zaśmiecanie lasu zwykłymi odpadami kara będzie niższa: według projektu ma wynosić od 6 miesięcy do 8 lat.

Kary mają grozić także w przypadku nieodpowiedniej utylizacji odpadów przez wysypiska.  Plagą w naszym kraju stały się pożary składowisk, w wyniku których materiały wymagające kosztownych procedur były niszczone przez płomienie.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowe przepisy miałyby wejść w życie. Nowe regulacje mają wprowadzić także zmiany do zasad segregacji odpadów.

RadioZET.pl/next.gazeta.pl/Dziennik Gazeta Prawna