Zamknij

Maseczki w sklepach a podstawa prawna. Rzecznik MŚP interweniuje

30.09.2020 11:26
Spór o maseczki w sklepach
fot. Shutterstock/PERO studio (ilustracyjne)

Obowiązek zakrywania ust i nosa w sklepach nadal budzi wątpliwości nie tylko wśród prawników. Rzecznik MŚP pyta ministra zdrowia, czy nakaz noszenia maseczek będzie ustawowy.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w sklepach wynika dziś wyłącznie z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nakazów i zakazów w związku z pandemią.

Głośny wyrok sądu w sprawie odmowy obsługi klientów bez maseczek w sklepach zrodził wątpliwości co do podstawy prawnej tego nakazu.

Rzecznik MSP: nakaz noszenia maseczek powinien znaleźć się w ustawie

Rzecznik MSP Adam Abramowicz ponownie zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o interpretację przepisów dotyczących zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, w tym także w sklepach. W piśmie do Ministerstwa Zdrowia Rzecznik pyta, czy planowane są zmiany legislacyjne w celu unormowania tego obowiązku w akcie rangi ustawowej.

Skąd taka potrzeba? Dziś nakaz noszenia maseczek w sklepach występuje jedynie w rozporządzeniu, co okazuje się niewystarczającym rozwiązaniem. Potwierdziły to sądy w sprawach dot. odmowy obsługi klientów bez maseczek.

Sprawa dotyczyła art. 135 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z przepisem „sprzedawca (…) który bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży towaru, podlega karze grzywny".

Resort w objaśnieniach z 11 września wskazał, że „uzasadniona przyczyna odmowy sprzedaży jest pojęciem dość szerokim i nie ma charakteru zamkniętego.”

„Zatem publiczne poinformowanie kupującego o warunkach zakrywania ust i nosa jako warunku sprzedaży w ocenie Ministra Zdrowia powinno wyłączyć możliwość zastosowania art. 135 kw” – wskazał resort zdrowia.

Zobacz także

W ocenie Rzecznika MŚP „odpowiedź wydaje się być niewystarczająca w kontekście wciąż narastających wątpliwości względem tego problemu”.

Rzecznik powołuje się na orzeczenia Sądów Rejonowych w Kościanie i Suwałkach. Sądy wskazały w nich, że nakaz noszenia maseczek powinien znaleźć odzwierciedlenie w ustawie.

„Dlatego Rzecznik MŚP, mając na uwadze konieczność zapewnienia pewności prawa, uważa, że kwestia obowiązku zakrywania ust i nosa wymaga interwencji legislacyjnej na poziomie ustawowym” – czytamy w stanowisku.

RadioZET.pl/mat.pras