Zamknij

Najmniejsze mieszkania będą miały 25 m kw.

Olga Papiernik
30.12.2017 10:24
Najmniejsze mieszkania będą miały 25 m kw.
fot. David Hellmann on Unsplash

Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkania to 25 m kw., a szerokość stanowiska postojowego dla samochodu osobowego to 2,5 metra. 1 stycznia wchodzą zmiany w projektowaniu budynków.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Zobacz także

Nowela rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie została przygotowana przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.

-Nowelizacja ustala minimalną powierzchnię użytkową, jaką musi mieć mieszkanie, na poziomie 25 m kw. - poinformował rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Szymon Huptyś.

Jednocześnie zrezygnowano ze sztywnych przepisów określających minimalne wymiary lub powierzchnie poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład lokalu mieszkalnego. -Celem tych zmian jest wprowadzenie większej swobody projektowania i aranżacji mieszkań, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego standardu ich użytkowania. - dodał Huptyś. Zaznaczył, że "zmieniono również anachroniczne przepisy determinujące wyposażenie kuchni, konieczność zapewnienia miejsca na pralkę automatyczną w łazience oraz brak możliwości zaprojektowania aneksu kuchennego połączonego z pokojem w mieszkaniu jednopokojowym".

W noweli określono, że "budynek zlokalizowany na granicy działki może przylegać do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce, jeżeli jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (§ 12 ust. 3)" - poinformował rzecznik ministerstwa infrastruktury i budownictwa Szymon Huptyś.

-Budowa nowego budynku, przylegającego do ślepej ściany stojącej na granicy działki, jest jednym z głównych sposobów intensyfikacji zabudowy. Budowa taka od 1 stycznia 2018 r. jest dozwolona z mocy prawa i dotyczy każdego rodzaju zabudowy, a nie jedynie zabudowy jednorodzinnej, jak to miało miejsce dotychczas. - sprecyzował rzecznik.

Jak podkreślił MIB, "dla ułatwienia przeprowadzania inwestycji polegającej na realizacji m.in. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wprowadzono zmiany, umożliwiające, przy spełnieniu określonych warunków, sytuowanie budynków w odległości: 4 m od granicy lasu w przypadku, gdy granica lasu będzie usytuowana na sąsiedniej działce; bezpośrednio przy granicy lasu, gdy granica lasu znajduje się na działce, na której będzie realizowana inwestycja".

Dotychczasowe przepisy dotyczące sytuowania takich budynków obligowały do zachowania odległości co najmniej 12 metrów od granicy z lasem. -Dzięki nowym regulacjom będzie istniała możliwość uzyskania pozwolenia na budowę np. budynku sytuowanego w granicy lasu bez konieczności uzyskiwania odstępstwa od warunków technicznych. - dodał rzecznik ministerstwa infrastruktury.

W nowelizacji po raz pierwszy wprowadzono zapis jednoznacznie regulujący minimalne odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe - od granicy działki oraz okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Określono także minimalne wymiary tych stanowisk.

-W rozporządzaniu zwiększono również szerokość stanowiska postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m. Ponadto ze względu na pojawiające się problemy interpretacyjne, określono wymaganą odległość krawędzi stanowiska od słupa i ściany w garażu. Dotychczas odległość ta była mierzona od boku samochodu. Zmiany przepisów dotyczące stanowisk postojowych w garażu wchodzą w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia (9 grudnia 2018 r.). - sprecyzował Huptyś.

Dodatkowo, mając na względzie charakter zabudowy jednorodzinnej, dopuszczono w określonych przypadkach sytuowanie niezadaszonych parkingów, składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, bez zachowania minimalnych odległości od okien budynku czy granicy działki. -Z obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zwolniono również stanowiska postojowe, z których korzystają wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami. - dodał rzecznik.

Wprowadzono obowiązek zapewnienia pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci. Muszą one znaleźć się w nowych budynkach zbudowanych dla gastronomii, handlu lub usług, a także na stacjach paliw. -To element prorodzinnej polityki rządu. - dodał Huptyś.

PAP/Mariusz Polit/OP