Zamknij

NIK: Poczta Polska nie zapewnia usług na właściwym poziomie

27.08.2021 13:47
NIK o usługach Poczty Polskiej
fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News

Najwyższa Izba Kontroli w najnowszym raporcie odkrywa to, o czym część Polaków z pewnością zdążyła się przekonać. Kontrolerzy odnotowali, że Poczcie Polskiej zdarza się spóźniać z dostarczeniem przesyłki i że usługi państwowej spółki „nie są świadczone na najwyższym poziomie”.

Poczta Polska to spółka państwowa świadcząca powszechne, ogólnodostępne usługi pocztowe. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy usługi te rzeczywiście dostępne są dla każdego i czy ich poziom godny jest wysokości płaconych przez nas podatków.

Z raportu wynika, że państwowy operator ma sporo do poprawy. NIK pisze, że usługi są coraz droższe, a ich jakość maleje. Spóźnienia z dostarczeniem przesyłki i problemy z dostępnością to tylko niektóre zastrzeżenia.

Poczta Polska pod lupą NIK: usługi coraz droższe, a jakość pozostawia wiele do życzenia

„Poczta Polska S.A. nie zapewnia właściwej jakości powszechnych usług pocztowych. Nadal występują opóźnienia w dostarczaniu przesyłek i są one coraz droższe, a w niektórych miejscowościach mieszkańcy mają problemy z dostępnością do usług pocztowych”- czytamy w raporcie NIK.

Jak zauważył NIK, Urząd Komunikacji Elektronicznej, który z założenia monitoruje i kontroluje świadczenie usług powszechnych, nie był ostatnio zbyt aktywny w zakresie kontroli działalności Poczty Polskiej. Jak czytamy w raporcie, „urząd nie dopełnił obowiązku określenia maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne”.

W raporcie czytamy, że rynek nie sprzyja generowaniu zysków przez narodowego operatora. Listów tradycyjnych wysyłamy coraz mniej, a wysyłkę paczek zlecamy kurierom z prywatnych firm. Konkurenci Poczty Polskiej zyskują także, zważywszy na ceny, dostępność i jakość usług. NIK skontrolowała między innymi jakość, terminowość doręczania i bezpieczeństwo przesyłek i stopień dostępności w Poczcie Polskiej w latach 2015-2020. Wniosek? Spółka ma solidną lekcję do odrobienia.

Oto najważniejsze spostrzeżenia NIK:

  • Poczta Polska nie dostarczała terminowo większości kategorii przesyłek w ramach usługi powszechnej.
  • Poczta w ciągu pięciu lat objętych kontrolą trzykrotnie podniosła ceny podstawowych usług powszechnych, tłumacząc podwyżki zwiększeniem kosztów, szczególnie wynagrodzeń.
  • Choć Poczta Polska posiada wymaganą prawem liczbę placówek pocztowych, nie oznacza to równej dostępności do usług pocztowych w całym kraju.

Z raportu NIK wynika, że na jedną czynną placówkę pocztową przypada 6000 mieszkańców, Co więcej, w latach 2015–2020 zmniejszył się także udział placówek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

dostępność Poczty Polskiej
fot.

Jak czytamy w raporcie, Poczta Polska, co do zasady, nie podpadła NIK w zakresie jakości obsługi klienta. „Oględziny placówek pocztowych nie wykazały istotnych naruszeń standardów obsługi klienta.Stwierdzono jednak liczne uchybienia mające wpływ na jakość obsługi klienta, na przykład: nieudostępnienie klientom informacji w zakresie świadczonych usług powszechnych, niesprawność urządzeń w salach obsługi klienta czy brak pełnej funkcjonalności 12 spośród 42 wykorzystywanych przez Pocztę samoobsługowych nadawczych kiosków pocztowych”  - pisze NIK.

RadioZET.pl/NIK