Zamknij

NBP: sytuacja SKOK-ów jest trudna, a banków spółdzielczych stabilna

Olga Papiernik
07.12.2017 13:43
NBP: sytuacja SKOK-ów jest trudna, a banków spółdzielczych stabilna
fot. East News

 

"Niektóre banki, zwłaszcza większe, charakteryzują się istotnym zaangażowaniem w bardziej ryzykowne aktywa, co w przypadku niedostatecznych kompetencji w zarządzaniu ryzykiem może rodzić zagrożenia dla ich stabilności. Niepokojącym zjawiskiem jest w ich przypadku słaba jakość i relatywnie wysoka koncentracja portfela kredytowego przy niskim poziomie pokrycia kredytów zagrożonych odpisami" - dodano.

Autorzy wskazali, że dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania systemów ochrony instytucjonalnej w bankowości spółdzielczej są pozytywne i wskazują na skuteczność utworzonych tam mechanizmów stabilnościowych.

"Dlatego, pozostawanie szeregu banków spółdzielczych poza strukturami IPS jest zjawiskiem negatywnym. Kluczowa rola banków zrzeszających w IPS i ich silne powiązania depozytowe z bankami spółdzielczymi wskazują na wagę zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania banków zrzeszających, między innymi przez wysoką jakość zarządzania ryzykiem i adekwatne wyposażenie w kapitał" - napisano.

Zaznaczono, że nadal trudna jest sytuacja sektora SKOK.

"Liczba działających podmiotów, jak również wielkość aktywów sektora zmniejszają się stopniowo. Duża część sektora nadal nie spełnia regulacyjnych minimalnych wymogów kapitałowych, jednak wymogi płynnościowe są spełniane. Jakość portfela kredytowego pozostaje słaba. Niepokojącym zjawiskiem jest wysoki udział tych pozycji funduszy własnych, które nie mogą być przeznaczane na pokrycie strat z lat ubiegłych" - napisano w raporcie.

PAP Biznes/OP