Zamknij

NBP o elemencie Polskiego Ładu: zagrożenie dla stabilności systemu finansowego

04.10.2021 16:03
Adam Glapiński
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/East News

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym stanowi zagrożenie dla stabilności systemu finansowego – stwierdził Narodowy Bank Polski w opinii do projektu ustawy.

Polski Ład ma wprowadzić kilka rozwiązań stworzonych z myślą o ułatwieniu rodzinom zdobycia własnego mieszkania lub domu. Jednym z nich jest możliwość rozpoczęcia budowy domu do 70 metrów kwadratowych na zgłoszenie, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Opłacalność takiego działania pozostaje jednak dyskusyjna, na co wskazują eksperci oraz samo Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Drugim pomysłem na skłonienie rodzin do posiadania dzieci jest możliwość zaciągnięcia kredytu bez wkładu własnego. Państwo ma zapewnić odpowiednie gwarancje finansowe, a nawet spłacać część kredytu po narodzinach kolejnych dzieci w rodzinie. Narodowy Bank Polski przygotował alarmującą opinię o projekcie ustawy: bank centralny dostrzegł zagrożenie dla całego systemu finansowego.

Kredyt bez wkładu własnego. NBP: to zagrożenie dla systemu finansowego

Prace nad ustawą wprowadzającą możliwość zaciągania kredytu bez wkładu własnego są bliskie finału: prawo zostało przyjęte przez Sejm, czeka jeszcze na rozpatrzenie w Senacie, a następnie podpis prezydenta. Rząd argumentuje, że takie rozwiązanie pomoże w zdobyciu własnego mieszkania młodym rodzinom oraz rodzinom mających relatywnie niskie dochody, dla których regularne odkładanie w celu zgromadzenia wkładu początkowego, na przykład z powodu opłacania wynajmu, byłoby trudne, a nawet niemożliwe.

Założenie jest proste: rodzina, która zamieszka na swoim, będzie skłonna się powiększyć i postarać o dzieci. Szczególnie, jeśli w zamian państwo spłaci im część kredytu.

Narodowy Bank Polski uważa jednak, że takie rozwiązanie będzie zagrażało stabilności polskiego systemu finansowego, o czym bank centralny poinformował w swojej opinii dotyczącej projektowanej ustawy.

Niektóre z zaproponowanych w projekcie ustawy rozwiązań mogą skutkować powstaniem lub intensyfikacją negatywnych tendencji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i w systemie finansowym. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku nieruchomości, należy zauważyć, że wspieranie zakupów mieszkaniowych osób, które nie mają odpowiedniego wkładu własnego, wykreuje dodatkowy popyt. (…) Rodzi to ryzyko dalszego zwiększenia presji cenowej na już bardzo dynamicznym rynku mieszkań, na którym obecnie podaż może nie być w stanie podążać za wciąż rosnącym zapotrzebowaniem.

NBP

Narodowy Bank Polski ostrzegł, że umożliwienie zaciągania kredytów osobom, których na nie nie stać (nie są w stan zgromadzić wkładu własnego, co jest swojego rodzaju symulacją spłacania rat), zwiększy ryzyko powstania bańki na rynku nieruchomości.

Nowa ustawa zdaniem NBP stoi ponadto w sprzeczności z działaniami Komisji Nadzoru Finansowego, wprowadzając kredyty na cele mieszkaniowe powyżej limitów ostrożnościowych. W dłużej perspektywie może do osłabić system finansowy, gdyż relatywna duża część kredytów może się okazać nieściągalna.

RadioZET.pl/Bankier.pl