Zamknij

NBP: Polska ma więcej złota niż Szwecja i Belgia

05.07.2019 17:09
NBP kupiło ponad 125 ton złota. Polska ma więcej cennego kruszcu niż Szwecja i Belgia
fot. Oleksandr_Delyk/Shutterstock (ilustracyjne)

Aż o 125,7 ton zwiększyły się zasoby złota należące do Polski. Narodowy Bank Polski (NBP) podał, że nasz kraj ma teraz ma większe zasoby cennego kruszcu niż Szwecja czy Belgia.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

NBP poinformował w piątek, że zasoby złota w posiadaniu NBP są niemal dwukrotnie większe niż w Szwecji (126 ton), nieco większe niż Belgii (227 tony) i zbliżone do Austrii i Hiszpanii (280 ton).

Ile Polska ma złota?

W komunikacie przekazano, że "w latach 2018-2019 zasoby złota NBP zostały zwiększone o 125,7 ton i obecnie wynoszą 228,6 ton". Dodano, że blisko połowa polskiego złota zostanie sprowadzona do kraju i będzie przechowywana w skarbcach NBP.

Zobacz także

W roku, w którym świętujemy stulecie polskiego złotego, jako fundamentu siły gospodarczej naszego kraju, udało się zwiększyć strategiczne rezerwy złota i podjąć działania w celu repatriacji znacznej części polskiego złota do kraju. Realizując nasze konstytucyjne, ustawowe i po prostu patriotyczne zobowiązanie nie tylko budujemy siłę gospodarczą państwa polskiego, ale też tworzymy rezerwy, które będą strzegły jego bezpieczeństwa finansowego. Taki jest światowy trend, ale także oczekiwanie polskiego społeczeństwa

Adam Glapiński, prezes NBP

Jak zaznaczył bank centralny, w tym roku zasoby NBP zasiliło 100 ton złota.

"25,7 ton złota NBP kupił w roku 2018. Dzięki zakupom zrealizowanym w ostatnich 12 miesiącach, za kadencji prof. Adama Glapińskiego, NBP przesunął się z 34. na 22. pozycję wśród banków centralnych na świecie i z 15. na 11. miejsce w Europie, wyprzedzając wszystkie kraje regionu" - czytamy.

Dodano, że ze względu na znaczne zwiększenie polskich zasobów złota i biorąc pod uwagę praktykę innych banków centralnych, "zarząd NBP zdecydował o przeniesieniu połowy obecnych zasobów złota (około 100 ton), do skarbców NBP".

Bank centralny poinformował, że operacja została już zakomunikowana partnerom w Banku Anglii i zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem zapewniającym bezpieczeństwo.

Zobacz także

Gdzie jest trzymane polskie złoto?

Bank centralny przekazał, że złoto NBP jako składnik oficjalnych aktywów rezerwowych, spełnia międzynarodowe standardy czystości i ma postać sztab London Good Delivery.

"Złoto NBP w Banku Anglii jest utrzymywane na tzw. allocated account, tj. każda sztaba przypisana do rachunku NBP jest jednoznacznie identyfikowalna, posiada unikatowy numer seryjny i znak rafinera. Najwyższa jakość złota NBP oraz wysokie standardy jego przechowywania zostały dodatkowo potwierdzone podczas inspekcji przeprowadzonej przez pracowników NBP w Bank of England w czerwcu br." - podano.

NBP podkreślił, że złoto jest „najbardziej rezerwowym” z aktywów rezerwowych: dywersyfikuje ryzyko geopolityczne i stanowi swoistą kotwicę zaufania, szczególnie w czasach napięć i kryzysów.

"W przypadku Polski to jednak wyjątkowo dobra sytuacja gospodarcza i stały, silny przyrost rezerw dewizowych (o ponad 30 mld euro w ciągu ostatnich pięciu lat) pozwoliły na zwiększenie polskich zasobów złota, które będzie wzmacniać wiarygodność i zabezpieczać siłę finansową naszego kraju nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach" - napisano.

Zobacz także

Po co Polska ma złoto?

W komunikacie zaznaczono, że banki centralne dążą z reguły do dywersyfikacji miejsc przechowywania swoich zasobów złota, także w celu ograniczania ryzyka geopolitycznego, którego konsekwencją mogłaby być na przykład utrata dostępu lub ograniczenie możliwości swobodnego dysponowania zasobami złota utrzymywanymi za granicą.

Według banku centralnego zwiększony zasób złota poprawia bezpieczeństwo finansowe Polski, złoto traktuje się bowiem jako tzw. safe haven asset, gdyż jego wartość zazwyczaj rośnie w warunkach podwyższonego ryzyka kryzysów finansowych i politycznych.

Ponadto, złoto może wzmacniać wiarygodność i zabezpieczać siłę finansową kraju.

"Wyższa wiarygodność finansowa kraju w ocenie agencji ratingowych, inwestorów zagranicznych i instytucji międzynarodowych oddziałuje m.in. na obniżenie kosztu finansowania na rynkach globalnych" - tłumaczy bank.

NBP wskazał, że podobnie postępują też banki centralne innych krajów rozwijających się, które w ubiegłym roku również zwiększyły stan posiadania kruszcu łącznie o ponad 500 ton.

Zobacz także

Jak wyjaśnił bank, za decyzją o zakupach złota przemawiały również względy porównawcze.

"Polska zajmowała dotychczas 21. miejsce na świecie pod względem posiadanych rezerw dewizowych i 34. pod względem zasobów złota. Również udział złota w rezerwach dewizowych NBP kształtował się poniżej średniej dla wszystkich banków centralnych (10,5 proc.) i znacznie poniżej średniej w krajach europejskich (20,5 proc). Zakup złota pozwolił więc nie tylko zwiększyć strategiczny bufor bezpieczeństwa finansowego kraju, ale także zbliżyć NBP pod względem udziału złota w rezerwach dewizowych do średniej w bankach centralnych na świecie (10,5 proc.)" - podano.

Przypomniano, że banki centralne na świecie posiadają ok. 30 tys. ton złota, najwięcej mają Stany Zjednoczone (8,1 tys. ton), następnie Niemcy (3,4 tys. ton) oraz kolejno Włochy, Francja, Rosja i Chiny – wszystkie po ok. 2 tys. t.

NBP poinformował, że posiada tzw. rachunek rewaluacyjny złota, który chroni wynik finansowy przed spadkiem ceny złota.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP