Zamknij

Beczka plus. Rusza nowy program łapania deszczówki

01.07.2020 09:32
Moja woda. 5 tysięcy złotych dofinansowania do łapania deszczówki
fot. Shutterstock/ THPStock (ilustracyjne)

1 lipca rusza program „Moja woda” potocznie zwany też „beczką plus”. Chodzi o możliwość dofinansowania do instalacji służącej wyłapywaniu deszczówki. W grę wchodzi nawet 5 tysięcy złotych.

Rząd wprowadza nowy program, którego realizacja ma pomóc Polakom oszczędzać wodę. Jak czytamy w opisie programu „Moja woda”, chodzi o zwiększanie retencji wody na terenach prywatnych posesji oraz wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Do wzięcia jest nawet 5 tysięcy złotych na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji służących do „łapania” wody. Chodzi o przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, instalacje rozsączające, zbiorniki retencyjne i elementy do nawadniania.

„Moja woda”. 5 tysięcy złotych na łapanie deszczówki

1 lipca rusza program „Moja woda” przygotowany przez resort klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cel to łapanie i wykorzystanie deszczówki, dzięki czemu nie będzie ona trafiała bezpośrednio do kanalizacji czy rowów odwadniających.

Zobacz także

Resort klimatu tłumaczy, że wsparcie w programie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości. Refundowany będzie: zakup przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej; kupno podziemnych lub nadziemnych zbiorników retencyjnych podziemny lub nadziemny; instalacji rozsączajacych oraz elementów do nawadniania. Dofinansowanie przysługiwać będzie też w przypadku budowy oczka wodnego.

Ministerstwo doprecyzowało, że pieniądze z programu będą przysługiwały dla nadziemnych otwartych zbiorników retencyjnych od dwóch tysięcy litrów pojemności (powyżej 2 m sześc.) W przypadku nadziemnych zamkniętych będzie to powyżej 1 tys. litrów, a tych podziemnych od 2 tys. litrów.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 1 lipca prowadzą nabór wniosków. Ze wsparcia skorzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

Zobacz także

Resort pokryje 80 procent kosztów takiej instalacji. Maksymalna kwota refundacji to 5 tysięcy złotych.

"Moja woda" będzie realizowana w latach 2020-2024, przy czym - jak zwraca uwagę Ministerstwo Klimatu w programie będą uwzględnione koszty poniesione od 1 czerwca 2020 roku. Rząd przygotował na ten cel 100 milionów złotych.

Według wyliczeń resortu, nowy program pozwoli sfinansować 20 tysięcy instalacji przydomowej retencji, dzięki którym uda się zatrzymać 1 mln m sześc. wody rocznie w miejscu jej opadu.

RadioZET.pl/PAP