Zamknij

Mój Prąd 4.0. Nowe pieniądze nie tylko na fotowoltaikę

25.10.2021 12:04
panele fotowoltaiczne przy domu jednorodzinnym
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Środki na dofinansowanie instalacji fotowoltaiki rozeszły się błyskawicznie, ale Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki ma dobrą wiadomość: zbliża się kolejna odsłona programu Mój Prąd. Tym razem pieniądze można będzie wydać nie tylko na panele, a wsparcie mogą otrzymać także dotychczasowi beneficjenci.

Mój Prąd to program, którego zadaniem jest „zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski”, co ma poskutkować wzrostem udziału Odnawialnych Źródeł Energii w krajowym miksie energetycznym. Inicjatywa cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że przeznaczane na nią środki błyskawicznie się wyczerpują.

Osoby, którym nie udało się uzyskać dofinansowania w 2021 roku, następną szansę będą mieć już w pierwszym kwartale 2022 roku. Po pieniądze od NFOŚiG zgłaszać się będą mogli także wcześniejsi beneficjenci, którzy planują rozbudowę instalacji o dodatkowe rozwiązania.

Mój Prąd 4.0 w pierwszym kwartale 2022. Pieniądze także dla osób, które już skorzystały z dofinansowania

Pieniądze z programu Mój Prąd 4.0 można będzie wydać nie tylko na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Trzy poprzednie edycje akcji sprawiły, że takich rozwiązań jest już w Polsce stosunkowo dużo. Teraz przyszedł więc czas na lepsze zagospodarowanie generowanej przez domowe fotowoltaiki energię.

Z tego powodu po środki z akcji zgłaszać się będą mogli właściciele instalacji fotowoltaicznych sfinansowanych ze środków z poprzednich edycji programów Mój Prąd oraz Czyste powietrze. O poszerzeniu zakresu dofinansowana poinformował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Mój Prąd 4.0 umożliwi także magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz magazynowanie ciepła/chłodu. Zwiększona zostanie też efektywność zarządzania wyprodukowaną energia elektryczną. Co istotne nowa odsłona programu pozwoli również na rozwój elektromobilności poprzez dofinansowywanie zakupu i montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Michał Kurtyka

Pieniądze otrzymać będzie można między innymi na inteligentne systemy zarządzania energią w domu, domowe ładowarki samochodów elektrycznych, magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu. Pozwoli to na wykorzystanie generowanej energii elektrycznej bezpośrednio na miejscu, co oznaczać będzie prawdziwy „prąd za darmo”. Dofinansowanie może być szczególnie ważne w czasie, gdy ceny energii elektrycznej mają drastycznie wzrosnąć.

Pieniądze z programu Mój Prąd 4.0 będą mogły otrzymać dla osoby fizycznych mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Wysokość wsparcia ma być uzależniona od „zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego do dofinansowania”.

- Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej – zapowiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

RadioZET.pl/next.gazeta.pl